Kronika szkolnego Koła PCKRok 1957/58


Pracę w Kole jako opiekunka rozpoczęłam we wrześniu 1957. Powróciłam jako nauczycielka z powrotem do Trawnik w tymże roku.
Starałam się przedstawić dość przejrzyście doniosłe cele i zadania P.C.K., a szczególnie Koła Młodzieżowego na terenie szkoły i wsi.
Do Koła zgłosiło się 50 członków. Wkrótce wszyscy opłacili składki roczne w sumie 3 zł, otrzymali legitymacje. Niestety - była większa ilość dziewcząt, chłopców zaledwie 7. Na pierwszym zebraniu ustalono plan pracy jak następuje:
 1. Utrzymanie higieny na terenie szkoły przez prowadzenie konkursów czystości klas, przez utrzymywanie kącików czystości, wyznaczanie dyżurów itp.
 2. Szkolenie sanitarne kl. VII i VI.
 3. Prowadzenie apteczki i udzielanie pierwszej pomocy.
 4. Opieka nad mogiłami poległych żołnierzy i cywilnych ofiar wojny.

Do zarządu zostali wybrani:
  prezes - Warchałowska Joanna, kl. VII
  zastępca - Cisz Halina, kl. VI
  sekretarz - Szpakowska Krystyna, kl. VII
  zastępca - Drop Florentyna, kl. VI
  skarbnik - Kucharska Maria, kl. VI
  zastępca - Czerniak Maria, kl. VI

Jako porządkową, która miałaby objąć całość nad utrzymaniem higieny w klasach wybrano Wąsikowską Zuzannę kl., VII. Oprócz tego pracował Posterunek Sanitarny, w skład którego weszło 9 członków.
Zarząd pracował solidnie i wykazał się dobrymi wynikami. Szczególnie na wyróżnienie zasłużyła Warchałowska, Wąsikowska i Pasieczna Krystyna.
Plan pracy został wykonany, chociaż natrafiano na trudności. Dało się zauważyć brak odpowiedzialności za powierzone prace i zadania. Również brak funduszy utrudniał realizacje zadań.
Wyraźną poprawę w realizowaniu naznaczonych zadań można było w drugim półroczu. Ażeby zasilić kasę Koła urządzono w zimie zabawę taneczną dla członków z bufetem i za wstępem. Czysty dochód przeznaczono jednak na "Dar Noworoczny dla P.C.K. w Lublinie, w sumie 150 zł.
W czerwcu urządzono przedstawienie. Czysty dochód w sumie 790 zł przeznaczono na zakup potrzebnych przedmiotów do otrzymania higieny w szkole, jak kubków, miseczek, mydła proszku, świeczek do kurzu itp.
Z prac Koła nadplanowych zasługuje na wyróżnienie opieka nad 80-letnią staruszką Wawerową
Za całokształt pracy na terenie szkoły Koło zostało wyróżnione i otrzymało dyplom z Wojewódz. Zarządu P.C.K.
Również wśród pięciu Kół na terenie nasze Koło otrzymało 2 paczki od dzieci ze Szwecji. Wysłano też 2 paczki w zamian do dzieci ze Szwecji wartości 150 zł.
Kurs sanitarny przeprowadzony w kl. VII zakończony został egzaminem w wyniku którego wszyscy uczniowie w liczbie 37 otrzymało stopnie dodatnie. Zainteresowanie wykładami było duże.
Podsumowując całoroczną pracę można stwierdzić, że dała ona pozytywne wyniki, wyniki te widoczne były na terenie szkoły a nawet wsi.

Helena Ananiewicz
opiekunka Koła i Higienistka
szkolna

Rok szkolny 1958/59


Praca w Kole rozpoczęła się dn. 2.X zebraniem członków, których przybyło 74. Na zebraniu wybrano Zarząd Koła i ustalono plan pracy. Do Zarządu weszły uczennice kl. VII: prezes - J. Mrugała, sekretarz - W. Biszkont, skarbnik - B. Banaszkiewicz. Utworzono też szkolny posterunek sanitarny. Komendantem została Maria Gałan.
Praca w ciągu roku dała duże wyniki, nie natrafiała na żadne trudności. Nakreślony plan został zrealizowany.
Utrzymanie czystości klas, korytarza przez kąciki czystości, konkursy i wyznaczanie porządkowych wydawało dobre wyniki. Członkowie pracowali chętnie, szczególnie z kl. IV a i b oraz VI. Na wyróżnienie zasługuje uczennica z kl. VII Pasieczna Krystyna, która jako główna porządkowa bardzo sumiennie wypełniała swoje obowiązki.
Konkursy czystości klas urządzane były 3 razy w ciągu roku. Pierwsze miejsce uzyskały kl. VII, VI, IV. Klasy te otrzymały jako nagrody gąbki do tablicy.
Opiekunka jest również higienistką szkolną. Stan czystości osobistej jest zadowalający. Nie stwierdzono wszawicy na terenie szkoły. Większych chorób epidemicznych nie było.
Apteczka Koła była bogato zaopatrzona. Udzielano 54 razy pomocy, czy to w wypadku skaleczenia, stłuczenia, czy też bólu zęba lub głowy.
96 uczniów ukończyło szkolenie sanitarne I stopnia.
Członkowie Koła nadal opiekowali się staruszką Wawerową, chociaż pracę tę nie wykonywali systematycznie.
Do mile spędzonych wspólnie chwil należy urządzenie choinki, urozmaiconej inscenizacjami i piosenkami.
Zarząd Koła przekazał z kasy Koła 200 zł na Dom Starców im. Matysiaków.
W tygodniu P.C.K. w okresie 15-lecia oraz uświadomieniu młodzieży o czynach Cz. K. w świecie, jako 100-letniej rocznicy powstania Cz. K. Również przeprowadzono zbiórkę na P.C.K. na terenie szkoły i osady. Zebrano 308 zł. Wynik tej zbiórki był najlepszy ze wszystkich Kół w powiecie.
Stale pod opieką członków był cmentarz wojenny i plac wspólnej mogiły Polaków zmarłych w obozie hitlerowskim. Na grobach tych złożono wieńce w dn. 1.XI.58.
Praca w Kole zakończyła się fotografią Zarządu Koła.

Helena Ananiewicz
opiekunka Koła
1950-57 - 1959-61Napisz do mnie aktualizacja:
14.09.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony