Kronika szkolnego Koła PCKRok 1950/51


Sprawozdanie
z działalności Koła Młodz. P.C.K.

Koło liczyło 63 członków, w tym 43 dziew. i 20 chłopców.
Zebrań ogólnych było 7.
Do Zarządu Koła weszły uczennice i uczniowie z kl. VII, a jako zastępcy z kl. VI. Prace w Kole obejmowały utrzymanie stanu higienicznego i sanitarnego na odpowiednim poziomie.
Plan pracy został zrealizowany.
Czystość w ciągu całego roku była wzorowa. Wygląd estetyczny klas był dodatni. Prowadzono konkurs czystości klas w ciągu całego roku.
Klasa VI uzyskała I miejsce, za co jako nagrodę otrzymała dwa portrety oprawne.
Również prowadzono konkurs czystości osobistej. Wszyscy członkowie koła otrzymali nagrody z zarządu Okręgowego P.C.K. w Lublinie.
W miesiącach wiosennych prowadzony był konkurs sanitarny dla wszystkich uczni z kl. V i VI w ramach 10 godz. oraz dla klasy VII w ramach 20 godz. po którym klasa VII złożyła egzamin na odznakę S.O.R. W ciągu roku prowadzono fryzjernię. Za strzyżenie włosów pobierano 50 gr. do kasy Koła.
W każdej klasie jest kącik czystości. zakupiono 6 miseczek do zmywania tablic. w ciągu całego roku kupowano mydło do mycia rąk dla każdej klasy, lekarstwa i bandaże do apteczki.
Urządzono zbiórkę pieniężną i produktów żywnościowych i odzieży dla młodzieży szkolnej w Biskupicach dotkniętych pożarem. zebrano gotówką 245 zł, sporo odzieży i obuwia oraz żywności.
W dniu 31.X. złożono wieńce na grobach polskich i radzieckich żołnierzy.
W ramach czynu 1 Majowego oraz Plebiscytu Pokoju wszyscy członkowie brali czynny udział wraz z innymi uczniami szkoły.
Stan kasy przedstawiał się jak następuje:

Wpływy
Składki członków
85,10
Ofiary
1,85
Za strzyżenie włosów
29,20
Za sprzedaż złomu
7,50
Razem
123,65


Wydatki:
50% ze składek do Oddziału P.C.K.
36,30
Wydatki administracyjne
3,90
Wydatki na pracę Koła
43,22
Razem
83,42


Razem:
Wpływy
123,65
Wydatki
- 83,42
Saldo z r. 1951/52
40,23
Saldo z r. 1949/50
+ 32,86
Saldo na r. 1951/52
73,09


Opiekunka wyraziła pochwałę za pracę w Kole na ogół członkom, wymawiając nazwisko Ciesielskiej Barbary, oraz członków z klasy VI, którzy to członkowie swoją pracą wypełniali bardzo starannie, sumiennie i pilnie. Członkowie Koła Zarządu wykazali jednak za mało samodzielnej inicjatywy w organizowaniu pracy.

Sekretarka
Ciesielska Barbara


Rok szk. 1951/52

Rok szk. 1952/53

Rok szk. 1953/54

Koło P.C.K. prowadziła nadal Ananiewicz Helena - kroniki nie prowadzono - tylko sprawozdania.
Praca opierała się na przeprowadzeniu kursu sanitarnego - utrzymania higieny na terenie całej szkoły.
W r. sz. 1954/55 Helena Ananiewicz została przeniesiona do szkoły podst. w Dominowie
Helena Ananiewicz

Od r. sz. 1954 do 1957 pracę w Kole P.C.K. prowadziła jako opiekunka ob. Goś Stefania. Kroniki nie prowadzono, ponieważ kronika była u dawnej opiekunki.1948-50 - 1957-59Napisz do mnie aktualizacja:
14.09.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony