Kronika szkolnego Koła PCK


Rok szkolny 1945/46Pracę rozpoczęto we wrześniu.
Plan pracy na rok bieżący:

 • Opieka nad cmentarzami
 • Hygiena na terenie szkolnym i w domu
 • Pomoc biednym

  Zarząd: prezeska Flisińska Monika. Sekr. Waryszak Wanda, Skarbniczka: Cisz Irena.
  Dnia 31 października złożono wieńce na 20 grobach ofiar wojennych i żołnierzy. W tej uroczystości wzięli udział: członkowie Koła i reszta młodzieży szkolnej wraz z Gronem Nauczycielskim. Groby były starannie uporządkowane i przybrane chorągiewkami narodowymi.
  Dn. 20 stycznia 1946 odbył się opłatek Koła. W sali szkolnej zebrali się członkowie Koła oraz zaproszone Grono Naucz. Za stołem zaścielonym obrusem, na którym stała choinka, zasiedli wszyscy. Tradycyjne łamanie się opłatkiem zagaił p. kierownik Jan Maj, przedstawiając zebranym cele i zadania Koła P.C.K. zachęcając do owocnej pracy. Śpiewanie kolęd oraz zabawy towarzyskie wypełniły wieczór.
  W marcu wysłano paczkę odzieżową oraz 500 zł gotówką dla dzieci kieleckich, które wskutek długich działań wojennych popadły w wielką biedę. Odzież zebrano w drodze ofiar od członków Koła, gotówkę ofiarowano z kasy Koła.
  Z kasy Koła zakupiono dla szkoły wiadro, miednicę i kubek, oraz 6 ramek na podział godzin.
  W okresie przed świętami Wielkanocnymi zebrano bułki, mięso i jajka. Zrobiono 5 paczek dla najbiedniejszych rodzin w Trawnikach.
  Tydzień P.C.K. uczciło Koło zbiorową pracą dla dobra ogółu. Wykopano rów ściekowy przy gościńcu wzdłuż placu szkolnego, cmentarza oraz placu strażackiego. Przeprowadzono zbiórkę na cele P.C.K., która dała 1080 zł.
  W dzień 24.VI jako dzień imienin kierownika szkoły p. Jana Maja złożono na potrzeby szkoły 1 tysiąc zł.
  Dn. 23 czerwca odbyła się wycieczka do lasu, w której oprócz członków i p. Opiekunki, wzięło udział i Grono Naucz, Wśród śpiewu i zabaw mile czas upłynął.

  Ananiewicz Helena
  opiekunka Koła

  Wyniki pracy były cokolwiek lepsze, niż w ubiegłym roku. Trudno jest wciągnąć członków do ideowej pracy, trudno zachęcić do samodzielnej inicjatywy.
  Znikoma ilość członków pracuje systematycznie. Brak jest w tejże organizacji zewnętrznej formy, która tak bardzo pociąga dzieci jak mundur, odznaki itp.

  Ananiewicz Helena
  opiekunka Koła
  Trawniki, 30 czerwca 1946

  1944/45 - 1946/47 • Napisz do mnie aktualizacja:
  6.09.2002
  powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony