Kronika szkolnego Koła PCK


Rok szkolny 1946/47W październiku odbyło się pierwsze zebranie. Członków Koło liczy 50.
Zarząd: prez. Andrzejak Jadwiga, Sekret. Opałka K., Skarb. Cisz Irena.
Koło zostało podzielone na dwie sekcje: społeczną i higieniczną. Plan pracy sekcji higienicznej przedstawia się następująco: Utrzymanie czystości w szkole a) estetyczny wygląd kancelarii szk. b) utrzymanie w czystości naczyń do picia wody, konkurs czystości osobistej.
Sekcji społecznej: a) opieka nad cmentarzem wojennym, b) samopomoc w nauce koleżankom (gom) młodszym, c) zabezpieczenie od profanacji zwłok zmarłego właściciela Trawnik w kaplicy dworskiej.
Dn. 28.X odbyła się uroczystość 25-lecia Kół Mł. P.C.K. na którą złożyła się: referat członkini Andrzejak J. na temat: Powstanie Czerw. Krzyża. Wygłaszanie wierszy oraz inscenizacje hasła: "Spełniaj swe obowiązki". Na zakończenie odśpiewano hymn P.C.K. i rotę.
Dn. 31.X złożono wieńce na grobach ofiar wojny i żołnierzy polskich. Rozprzedano 180 chorągiewek żałobnych PCK. Sumę uzyskaną ze sprzedaży chorągiewek złożono do Kasy.
Dn. 10.XI odbyło się wkopanie krzyża i złożenie wieńca na wspólnej mogile 12 Polaków, którzy zmarli w r. 1943 w obozie niemieckim w Trawnikach. W uroczystości wzięli udział członkowie P.C.K., Straż Pożarna oraz kilka osób z miejscowego społeczeństwa. Uroczystość wypadła skromnie wskutek ulewnego deszczu.
Na terenie Koła urządzono "Konkurs Zdrowia" ogłoszony przez Komisję Okręg. Kół w Lub. W konkursie wzięło udział i ukończyło go 18 członków. Otrzymali nagrody z Młodz. Cz. Krzyża z Ameryki.
Dn. 26.I.1947 odbył się dorocznym zwyczajem opłatek. Przy oświetlonej choince zgromadzili się członkowie Koła z Opiekunką H. Ananiewicz, która w kilku słowach złożyła zebranym życzenia, łamiąc się opłatkiem. Następnie członkowie złożyli przyrzeczenie Czerwonokrzyskie, po którym odśpiewano hymn Cz. Krzyża Potem rozpoczęło się "kolędowanie" i zabawy towarzyskie. Na zakończenie członkowie, którzy ukończyli "Konkurs Zdrowia", otrzymali nagrody w postaci przyborów toaletowych i do pisania. Czas upłynął mile.
W kilka dni potem wysłano kilka listów do Amer. Koł. Młodz. C.K. z podziękowaniem za przysłane nagrody.
W czasie święcenia jadła w Wielką Sobotę urządzono zbiórkę dla biednych. Zebrane pieczywo i jajka rozdzielono pomiędzy najbiedniejsze rodziny (4) w Trawnikach

Tydzień P.C.K. 1 - 7/VI

Dn. 1.VI urządzono wycieczkę do lasu. W ciągu tygodnia wykonano zbiorowe prace: oczyszczono rów koło szkoły, zrobiono kładkę na Wieprzu do czerpania wody, wykopano dół na śmietnik koło szkoły. Z pieniędzy Koła kupiono karafkę na wodę do kancelarii szkolnej. Również zakupiono pieczątkę dla Koła.

Na zakończenie roku szkolnego członkowie Koła odegrali obrazek sceniczny pt. "Dzieci Pana Majstra". Sumę uzyskaną z czystego dochodu 9 tysięcy zł złożono na potrzeby szkoły w Trawnikach.

H. Ananiewicz
opiekunka Koła
Tr. 5.VII.1947
1945/46 - 1947/48Napisz do mnie aktualizacja:
6.09.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony