Młyn w Trawnikach


Strona w budowie


Pierwotnie w Trawnikach zapewne był młyn drewniany. "Gazeta Lubelska" nr 35 z 2 lutego 1883 r. wyliczając pożary zaistniałe między 20 a 30 stycznia wspomnianego roku m.in. poinformowała, że zgorzał młyn wodny należący do dóbr Trawniki, w pow. lubelskim.

Budowę murowanego młynu, który dotrwał do dzisiaj, zakończono w 1897 r.

Młyn i budynek mieszkalny od zachodu. 1.05.1998 r.

Młyn od frontu. 1.12.2001 r.

1897 - data budowy młyna na d głównym wejściem. 29.11.2003

Młyn od środka. 1.12.2001 r.

Urządzenia ze zlikwidowanego młyna w Oleśnikach. Na pierwszym planie mlewnik (walce). 18.05.2002 r.

Silnik napędzający pędnię dawnej turbiny wodnej. 18.05.2002 r.

Urządzenie czyszczące zboże. Powyżej fragment górnej pędni zasilającej urządzenia młyńskie 18.05.2002 r.

Przesiewacz. 18.05.2002 r.

Resztki śluzy przy bardzo niskiej wodzie. Z lewej widać pozostałości kanału odprowadzającego wodę poruszającą turbinę. 18.05.2002 r.

Przy młynie jest tartak. Tu trak i obsługujący go p. Tomasz Ciepłowski. 18.05.2002 r. Trak nie jest najnowszej produkcji. Przewieziony został tutaj przez Niemców w 1942 r. z Siedlisk.

Resztki śluzy młyńskiej. 6.04.1997 r.


Śluza jaką zapamiętał i namalował Zbigniew Czajka

W dół rzeki - W górę rzeki


Ciekawostki młyna Trawniki
Młyn w Siostrzytowie
Młyn w Oleśnikach


Napisz do mnie aktualizacja:
13.03.2004
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony