Wieprz w Trawnikach od mostu drogowego do młynaUjęcie z mostu w dół rzeki. 10.05.1998

Na wysokości starego przedszkola, tuż za kolejowym ujęciem wody. 30.05.2002

To samo drzewo 2.01.1999 i 5.06.1999. Między mostem a śluzą Krasowskiego

Z drzewa pozostał już tylko pień. Nurt omijający przeszkodę wyrwał kawał łąki. Tak Wieprz zmienia koryto. 24.11.2002

Przed śluzą Krasowskiego. 22.11.1998

Ze śluzy Krasowskiego w dół rzeki. 168 m npm. 6.03.1999 i 2.10.1999

Rozlewisko za śluzą Krasowskiego. 22.11.1998

Zakole Wieprza między kaplicą a miejscem po dworze. 30.12.2001


Przed młynem. 2.10.1999

Młyn. Styczeń 1999


W dół rzeki - W górę rzeki

Zob. także Za rzeczką


Napisz do mnie aktualizacja:
17.12.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony