Kronika szkoły

1959 - 1961


Rok szkolny 1959/60 rozpoczął się bez niespodzianek i zmian. Personel nauczycieli składa się z 12 osób, przybyła ob. Irena Kolisowa.

W szkole uczy się 386 uczniów zgrupowanych w 12 oddziałach.
Klasa Ilość uczniów W tym dziewcząt Ilość oddziałów Wychowawcy
I 51 17 2 Irena Kolis, Gronisława Maj
II 70 31 2 Stefania Goś, Maria Jabłońska
III 46 23 1 Regina Ziembrowicz
IV 66 23 2 Ewa Rayss, Stanisława Siwko
V 58 29 2 Zofia Radomska (obie klasy)
VI 59 27 2 Maria Jabłońska, Irena Kolis
VII 36 17 1 Stefania Goś
Razem 386 167 12 -

Rok szkolny przebiegł bez ważniejszych wydarzeń, godnych umieszczenia w kronice. W miesiącu listopadzie zorganizowano na terenie naszego powiatu po raz pierwszy Dzień Nauczyciela. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Świdniku. Po przemówieniach, odznaczeniach i nagrodach zorganizowany był wspólny obiad i zabawa nauczycielska.
Z tej okazji Grono nasze otrzymało nagrody oraz życzenia i pozdrowienia od byłych uczniów naszej Szkoły.Od 1.IV.60 kierownik Szkoły ob. Stanisław Jabłoński przebywał do 31.VIII.60 na leczeniu w sanatorium. Obowiązki kierownika w tym czasie pełniła ob. Stanisława Siwkowa - nauczycielka Szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 1959/60 odbyło się w dniu 23 czerwca. Na uroczystość złożyło się: przemówienia, popisy, rozdanie świadectw.

I rząd od lewej: Janina Biszkont, ? Kawka, Maria Gruszecka, Maria krukowska, Marta Zielińska, Anna Mrozek, Anna Rycerz, Elżbieta Graniczka, Maria Chmielewska, Maria Waryszak
II rząd: Stanisław Wróbel, Bożena Durakiewicz, Irena Zając, Grażzyna Chmiel, Bogumiła Dzięgielewska, Józefa Dzięgielewska, Anna Tomaszewska, Anna Cisz, Irena Pastuszak, Marek Sztorc, Janusz Woś
III rząd Zbigniew Warchałowski, Bolesław Pasieczny, Bogusława Popielecka, Barbara Borkowska, Anna Garbacz, Jadwiga Banaszkiewicz, Regina Waryszak, Ryszard Nowak
IV rząd: Eligiusz Jagiełło, Jerzy Drob, Tadeusz Marianowicz, Marian Woś, Jerzy Bocheński, Andrzej Gileta, Tadeusz Lipiec, Stefan Czerniak, Jacek szafranek, Zbyszek Opałka, Marian Czajka, Józef Kowalczyk, Lucjan Wójcik, Ryszard Wójcik, Zbigniew Guzenda, z tyłu nauczycielka Regina Załuska
Czerwiec 1960

Na koniec roku szkolnego uczniów było - 379
Promowano do następnej klasy - 357
Pozostawiono w tej samej klasie - 22
Szkołę ukończyło 100% uczniów klasy VII czyli 38 osób.

Grono naszej szkoły poza normalnymi pracami bierze udział w pracach P.Z.P.R. i różnych organizacji. Na ten temat pisał Głos Ziemi Lubelskiej"Na temat Trawniki i Szkoły "Głos Ziemi Lubelskiej" zabierał głos kilkakrotnie. Nie wszystkie artykuły zdołano uchwycić. A oto niektóre.


Rok szkolny 1960/61

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1960/61, która odbyła się w dniu 1.IX, zgromadziła dużą ilość rodziców.

Obsada nauczycieli przedstawia się następująco:
 1. Ananiewicz Helena
 2. Gosiowa Stefania
 3. Jabłońska Maria
 4. Jabłoński Stanisław
 5. Kolis Irena
 6. Kolis Józef
 7. Maj Bronisława
 8. Maj Jan
 9. Olszówka Zofia
 10. Radomska Zofia
 11. Rayss Ewa
 12. Siwko Stanisława
 13. Ziembrowicz Regina
Kierownikiem szkoły był Stanisław Jabłoński, który po leczeniu powrócił z dniem 1.IX do pracy.
Szkoła liczy 384 uczniów, w tym 165 dziewcząt. Oddziałów jest 13.
W obsadzie nauczycieli zachodziły w ciągu roku ciągłe zmiany. Zastępstwo za ob. Bronisławę Majową pełniła od 16 września do 31 grudnia 1960 r. nauczycielka bez kwalifikacji Leokadia Kawalerska.
Z dniem 31 grudnia 1960 r. rozwiązana została umowa o pracę z ob. Heleną Ananiewicz, zatrudnioną dotychczas jako płatną od godzin.
Od lutego do 14 maja 1961 Regina Ziembrowicz przebywała na urlopie macierzyńskim. Ogółem w roku 1960/61 nauczyciele wykorzystali 436 dni urlopów. Taka sytuacja musiała się odbić na pracy szkolnej i poważnie absorbowała Kierownika do organizowania zastępstw i zmian w przydziale przedmiotów.

Rok szkolny 1960/61 zakończył się w dniu 22 czerwca.

Na koniec roku szkolnego uczniów było 389
Promowano do następnej klasy 354
Pozostawiono w tej samej klasie 35

Szkołę ukończyło 44 uczniów klas siódmych.


(Tu kronika urywa się)
1958/59 - suplementNapisz do mnie aktualizacja:
23.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony