Suplement do kroniki szkoły w Trawnikach

Rok szkolny 1963/64

Klasa VIa 8.05.1964
I rząd: 1) Jadwiga Waryszak, 2) Zofia Żuk, 3) Teresa Smalec 4) Barbara Łykus, 5) Jadwiga Szczepańska, 6) Zofia Radomska, 7) Wanda Cieśluk, 8) Irena Kliszcz, 9) Zofia Borowiec, 10) Grażyna Chmiel, 11) ? Dzięgielewska (lub Dziędzielewska)
II rząd: 1) Ryszard Zieliński, 2) Stanisław Białkowski, 3) Elżbieta Kiełbasa, 4) Barbara Kaliniak, 5) ? Kawka, 6) Barbara Korbus, 7) Maria Waryszak, 8) Zofia Strzępa, 9) Grażyna Marzęda, 10) Stanisław Jasiński, 11) Zbigniew Gładysz
III rząd: 1) Mieczysław Wójcik, 2) Edmund Baltyn, 3) Jerzy Mileszko, 4) Bogdan Waryszak, 5) Zenon Pasieczny, 6) Ryszard Chmiel, 7) Ryszard Zając, 8) Stefan Czerniak, 9) Zenon Wójcik 10) Zbigniew Sidor, 11) Wiesław Baltyn

Rok szkolny 1966/67


Klasa to VIa
I rząd: 1) Jerzy Wiśniewski, 2) Henryk Hałas, 3) Ryszard Kornecki, 4) Czesław Bednarski, 5) ?, 6) Waldemar Wrzeszcz, 7) Jan Marianowicz
II rząd: 1) Teresa Szafranek, 2) ?, 3) Anna Bereza, 4) Ewa Psuja, 5) Barbara Mrozek, 6) Irena Tłuczek - nauczycielka, 7) Danuta Zielińska, 8) Jolanta Krawczyńska, 9) Jolanta Bereza, 10) Barbara Lipiec, 11) Barbara Nowak
III rząd: 1) Zbigniew Kociuba, 2) Krzysztof Bzowski, 3) Stanisław Kawerski, 4) Barbara Wieczorkowska, 5) Zdzisława Chwil, 6) Jadwiga Hanc, 7) Janina Bancerz, 8) Janina Czajka, 9) Waldemar Wróbel, 10) Stanisław Kowalczyk, 11) Krzysztof Pietrykowski
Klasa to VIIa

Rok szkolny 1967/68


Klasa to VIIa
I rząd: 1) Czesław Bednarski, 2) Eugeniusz Wasilew, 3) Krzysztof Pietrykowski, 4) Jerzy Wiśniewski, 5) Henryk Hałas, 6) Ryszard Kornecki
II rząd: 1) Barbara Lipiec, 2) Barbara Wieczorkowska, 3) Jolanta Bereza, 4) Ewa Psuja, 5) Barbara Mrozek, 6) Anna Bereza, 7) Danuta Zielińska
III rząd: 1) Janina Czajka, 2) Barbara Nowak, 3) Zdzisława Chwil, 4) Barbara Czarnecka - nauczycielka, 5) Jadwiga Hanc, 6) Teresa Szafranek, 7) ? Maziarz, 8 Teresa Wilk, 9) Janina Bancerz
IV rząd: 1) Jan Marianowicz, 2) Zbigniew Kociuba, 3) Bogdan Kaliniak, 4) Marek Goral, 5) Krzysztof Bzowski, 6) Waldemar Wrzeszcz

Rok szkolny 1967/68

Klasa VIIb
I rząd: 1) Adam Gileta, 2) Zbigniew Waryszak, 3) Stanisław Kiełbasa 4) Janusz Dejnek, 5) Jerzy Borowiec, 6) Ryszard Psujek
II rząd: 1) Barbara Czarnecka (polonistka), 2) Bożena Jaruga, 3) Teresa Duduś, 4) Lidia Makowska, 5) Zofia Kopeć, 6) Krystyna Kowalczyk, 7) Bogumiła Czajka
III rząd: 1) Leszek Kowalczyk, 2) Ryszard Hanc, 3) Waldemar Ocysek, 4) Roman Habernal, 5) Edward Tomaszewski, 6) Ryszard Pel, 7) Stanisław Jończyk, 8) Leszek Adamski, 9) Stanisław Mazurkiewicz
IV rząd: 1) Stanisław Krukowski, 2) Grażyna Wójcik, 3) Joanna Jasińska, 4) Aniela Chmielewska, 5) Jadwiga Mazurkiewicz, 6) Cecylia Cegłowska, 7) Barbara Kowalczyk, 8) Stanisław Pasieczny
nieobecna: Ewa Butkowska, Krystyna Osipowska

Rok szkolny 1968/69

Klasa VIa
I rząd: 1) Ryszard Szacoń, 2) Janusz Nizio, 3) Tadeusz Bastrzyk, 4) Krzysztof Zając, 5) Leszek Wawszczak, 6) Leszek Kłosiński, 7) Waldemar Maziarz
II rząd: 1) Leszek Ciesielka, 2) Edmund Maziarz, 3) Maria Jabłońska, 4) Andrzej Hołub, 5) Stanisław Banaszkiewicz, 6) Janusz Flejmer
III rząd: 1) Waldemar Szczepański, 2) Waldemar Zając, 3) Tadeusz Hanc, 4) Jan Smaga, 5) Marek Batyra, 6) Mariusz Osipowski, 7) Marian Bzowski, 8) Lech Krukowski, 9) ?
IV rząd: 1) Maria Szklanna, 2) Anna Sałęga, 3) Maria Pietrykowska, 4) Grażyna Zielińska, 5) Teresa Kwiatkowska, 6) Wiesława Wypych, 7) Renata Bobak, 8) Gabriela Kosmala, 9) Ewa Osipowska, 10) Iwona Krawczyńska, 11) Magdalena Hempel, 12) Halina Mosek, 13) Krystyna Bednarska

Klasa VIIb
I rząd: 1) Jerzy Mazurkiewicz, 2) Adam Biszkont, 3) Wiesław Umieniuk, 4) Barbara Gilewska, 5) Marta Pastuszak
II rząd: 1) Krzysztof Czerniak, 2) Zofia Pasieczna, 3) Bożena Wójcik, 4) Sławomir Bednarski, 5) Regina Bystrek, 6) Małgorzata Hojnacka, 7) Stanisława Cisz
III rząd: 1) Krzysztof Parada, 2) Ryszard Sidor, 3) Artur Kłosiński, 4) Andrzej Popielecki, 5) Pasaman, 6) Mirosław Góra, 7) Krzysztof Szacoń 8) Regina Ziembrowicz - nauczycielka, 9) Stefan Bocheński, 10) Anna Psujek, 11) Słomka, 12) Mirosław Kowalczyk, 13) Adam Zieliński, 14) Janusz(?) Kowalczyk, 15) Anna Lipska

Rok szkolny 1969/70

Klasa VIIa
I rząd: 1) Anna Sałęga, 2) Teresa Miszczuk, 3) Lucyna Góra 4) Jadwiga Czerniak, 5) Teresa Kwiatkowska, 6) Krystyna Bednarska, 7) Grażyna Zielińska, 8) Danuta Gawron,
II rząd: 1) Halina Nosek, 2) Halina Pawlak, 3) Magdalena Hempel, 4) Ewa Osipowska, 5) Renata Bobak, 6) Gabriela Kosmala, 7) Iwona Krawczyńska
III rząd: 1) Edmund Maziarz, 2) Ryszard Szacoń, 3) Waldemar Maziarz, 4) Krzysztof Zając, 5) Leszek Wierzchowski, 6) Janusz Nizio, 7) Marek Batyra, 8) Andrzej Hołub, 9) Wiesława Wypych, 10) Maria Pietrykowska
1959/61


Napisz do mnie aktualizacja:
8.11.2008
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony