Kronika szkoły

1952/53

1952

Rok szkolny 1952/53 rozpoczęto uroczyście w dniu 1.IX.52. Obsadę nauczycielską na rozpoczęty rok szkolny stanowią:
 1. Wąchała Stanisław - kierownik
 2. Ananiewicz Helena
 3. Goś Stefania
 4. Putek Zbigniew
 5. Frydecki Wiesław
 6. Zieliński Tadeusz

Kierownik szkoły - ob. Wąchała Stanisław przemawia na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1952/53. Fot. Tadeusz Cisz

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zgromadziła wszystkie dzieci szkolne i rodziców. Fot. Tadeusz Cisz

Z dniem 4.IX. zaszły zmiany w obsadzie nauczycielstwa szkoły. Ob. Wąchała Stanisław został przeniesiony na nauczyciela Państw. Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie, kol. Frydecki Wiesław na własną prośbę przeniesiony został na nauczyciela szkoły podstawowej w Konopnicy. na ich miejsce przybył ob. Jabłoński Stanisław na Kierownika Szkoły z żoną Jabłońską Marią - nauczycielką.

8.IX.52

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w nowym składzie osobowym dokonano podziału przedmiotów, godzin nauczania, wychowawstw i opieki nad organizacjami.
[...]

10.IX.

Na podstawie zestawienia statystycznego o organizacji roku szkolnego 1952/53 Szkoła liczy 275 uczniów, z czego 137 chłopców i 138 dziewcząt. Na 16 wyznaczonych do egzaminu poprawkowego zgłosiło się 14 uczniów, zdało egzamin 6 uczniów.

11.IX.

Na pierwszym w bieżącym roku szkolnym zebraniu Z.O.Z. dokonano wyboru Zarządu, w skład którego weszli:
 1. Goś Stefania - przewodniczący
 2. Putek Zbigniew - sekretarz
 3. Jabłoński Stanisław - kier. samokształcenia ideologicznego.

19.X

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Komitetu Rodzicielskiego podsumowało całoroczny dorobek pracy, wskazało na niedociągnięcia i wytyczyło drogę na bieżący rok szkolny. Przychody gotówkowe Kom. Rodz. wynosiły 20 852,77 zł, rozchody 16 889,95 zł. Na zebraniu tym dokonano wyboru nowego Komitetu, w skład którego weszli:
Prezydium Komitetu
 1. Przewodniczący - Sawicz Jan
 2. Z-ca - Gogół Roman
 3. Sekretarz - Mianowska Irena
 4. Skarbnik - Radomski Bolesław
 5. Członek Prezydium - Jabłoński Stanisław

Komisja Oświatowa
 1. Zawadzka Helena
 2. Malinowska Maria
 3. Gogół Roman
 4. Goś Stefania

Komisja Gospodarcza
 1. Zieliński Jan
 2. Cisz Stefan
 3. Słapa Alicja
 4. Kropernicki

Komisja kulturalno-rozrywk.
 1. Psujek Stanisław
 2. Strękowa Wanda
 3. Kornecka Janina

Komisja Rewizyjna
 1. Ludwiński Stefan
 2. Jasińska Wanda
 3. Sałęga Józef

1.XI.

Przybył nowy nauczyciel kol. Szewczak Tadeusz, na miejsce kol. Putka Zbigniewa, który z dniem 1.X. odszedł do Wojska. Praca ruszyła "pełną parą", zakończył się okres zastępstw i dezorganizacji pracy szkolnej.

16.XI.

Okresowa, klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dokonała oceny pracy za I okres roku szkolnego 1952/53. Poziom szkoły jest bardzo niski, % ocen niedostatecznych wynosi dla szkoły 9,36, na 275 uczniów 176 jest bez ocen niedostatecznych, 10 uczniów nieklasyfikowanych, 37 z jedną oceną niedostateczną, 19 z dwiema ocenami niedostatecznymi, 11 z trzema, 22 z czterema i więcej ocen niedostatecznych. Wiele niedociągnięć posiada strona wychowawcza uczniów i ich zachowanie, najgorzej ta sprawa przedstawia się w klasach VI i VII.
Do tych, którzy w pierwszym okresie osiągnęli dobre wyniki w nauce należy zaliczyć:
z klasy
 • I. Grzesiuk Emilia, Słapa Elżbieta, Cisz Halina, Baluk Jerzy.
 • II. Grzelak Mieczysław, Kornecka Grażyna, Warchałowska Joanna, Wąsikowska Zofia.
 • III. Glonek Alicja, Malinowski Janusz, Opałka Edward, Pastuszak Krystyna, Wilk Eleonora.
 • IV. Adamska Anna, Mazurek Zygmunt, Wąsikowska Krystyna, Zagraba Wanda.
 • V. Kowalczyk Henryka, Nizioł Teresa.
 • VI. Goś Lech, Malinowski Zbigniew, Sarna Zygmunt.
 • VII. Górska Elżbieta, Łysakowska Kazimiera


 • Do najgorszych uczniów należy zaliczyć:
  1. P. Mieczysław - kl. VII - 9 ocen niedostatecznych
  2. S. Alfred - kl. VII - 8 ocen niedostatecznych
  3. C. Józef - kl. VI - 7 ocen niedostatecznych
  4. G. Tadeusz - kl. VII - 6 ocen niedostatecznych
  5. B. Józef - kl. VI - 6 ocen niedostatecznych
  6. B. Augustyn - kl. VI 8 ocen niedostatecznych
  7. K. Mieczysław - kl. VI - 6 ocen niedostatecznych
  8. D. Tadeusz - kl. V - 6 ocen niedostatecznych.
  % ocen niedostatecznych w poszczególnych klasach wynosi:
  klasa I 4,6 %
  II 6,3
  III 6,4
  IV 7,9
  V 8,4
  VI 15,5
  VII 10,7

  6.XI.


  W przeddzień rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej odbyła się uroczysta akademia, która zapoczątkowała w naszej szkole Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

  12.XII.


  Na zebraniu M.O.Z. Biskupice i Z.O.Z. Trawniki postanowiono połączyć te dwa ogniwa i utworzyć jedną Międzyzakładową Organizację Związkową.

  1953

  11. I

  Staraniem Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego zorganizowana została zabawa noworoczna przy choince dla dzieci szkolnych, połączona z rozdaniem upominków ufundowanych przez Komitet Rodzicielski

  16.I.

  Pod tym hasłem zorganizowano Eliminacje szkolne do IV Harcerskich Igrzysk Zimowych, w których wzięło udział 23 uczniów. zawody obejmowały jazdę na łyżwach i tor przeszkód. Do Eliminacji Gminnych zakwalifikowali się:
  Tor przeszkód - Górska Elżbieta i Zielińska Barbara. Jazda na łyżwach - rocznik 1939 - Gileta Tomasz (VII), Waryszak Mieczysław (VII), Rybak Zbigniew (VII). Rocznik 1940 -41. - Sarna Zygmunt (VI), Kowalczyk Zenon (VI), Bancerz Stanisław (V).

  18.I.

  Eliminacje Gminne do IV Harcerskie Igrzysk Zimowych przynoszą duży sukces naszej młodzieży. Uczestnicy naszej szkoły wytypowani na eliminacjach szkolnych kwalifikują się do udziału w Eliminacjach Powiatowych. Eliminacje Gminne przebiegały pod znakiem szlachetnej rywalizacji o pierwsze miejsce, o udział w Eliminacjach powiatowych. Wszyscy nasi zawodnicy zdobyli prawo uczestniczenia w Eliminacjach Powiatowych.

  21.I.

  Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego urządziło w 29 rocznicę śmierci W. I. Lenina poranek, na który składały się pieśni i wiersze poświęcone życiu i walce W. I. Lenina.

  25.I.

  Na powiatowych Eliminacjach IV Harcerskich Igrzysk zimowych uczniowie nasi odnieśli duży sukces zajmując szereg dobrych miejsc.
  Jazda na łyżwach - szybka i figurowa.
  1. Waryszak Mieczysław - I miejsce
  2. Rybak Zbigniew - II miejsce
  3. Gileta Tomasz - III miejsce
  Tor przeszkód
  1. Górska Elżbieta - I miejsce

  1.II.

  Zakończono pierwsze półrocze nauki. Dzięki wytężonej pracy nauczycielstwa zmniejszyła się poważnie ilość uczniów z ocenami niedostatecznymi, poprawiła się także strona wychowawcza uczniów. Na ogólną liczbę 274 uczniów jest 4 niesklasyfikowanych, 197 bez ocen niedostatecznych, 24 z jedną niedostateczną, 13 z dwiema, 16 z trzema, 20 z czterema i więcej ocen niedostatecznych. procent ocen niedostatecznych jest w kl. I - 2,3%,

  (tu brak w kronice stronnic od 131 do 134 - ktoś je wyciął nożyczkami)

  7-8.II.53. IV Harcerskie Igrzyska Zimowe - eliminacje wojewódzkie - Chełm

  Eliminacje Wojewódzkie rozpoczęły się uroczystym apelem i raportem.

  Grupa lubelskich zawodników, a w wśród nich 4 osoby z naszej szkoły. Fot. Stanisław Jabłoński

  Fot. Stanisław Jabłoński

  Zawodnikami naszymi byli: Górska E., Rybak Zb., Gileta T., Waryszak M. Z naszych reprezentantów Górska Elżbieta zdobyła II miejsce w torze przeszkód i tym samym zakwalifikowała się na Igrzyska do Krynicy.
  Fragment przemarszu zawodników przez ulicę Chełma. Fot. Stanisław Jabłoński.

  Zespół werblistów i fanfarzystów Domu Harcerza w Chełmie po spuszczeniu flagi. Fot. Stanisław Jabłoński

  Ostatnim momentem Igrzysk Wojewódzkich był uroczysty raport i spuszczenie flagi.

  16.III.

  W związku z przypadającą w dniu 14.III. siedemdziesiątą rocznicą śmierci twórcy nauki o walce klasowej Karola Marksa zorganizowano poranek na który złożyły się recytacje i pieśni. Recytacje obejmowały wiersze poświęcone życiu i pracy K. Marksa.

  23.II

  Dla uczczenia pamięci Wielkiego Stalina, Chorążego Pokoju i Postępu, Wielkiego przyjaciela Polski zorganizowano uroczystą akademię żałobną poświęconą życiu i pracy Geniusza Ludzkości - Józefa Stalina.

  15.IV.

  Klasyfikacja uczniów za III okres nauki wykazała dalszą poprawę wyników nauczania i wychowania. Zmniejszyła się poważnie ilość uczniów z ocenami niedostatecznymi, zmniejszyła się także ilość ocen niedostatecznych. Na ogólną liczbę 271 uczniów, 2 uczniów było niesklasyfikowanych, 224 nie posiada ocen niedostatecznych, 17 z jedną niedostateczną, 11 z dwiema, 8 z trzema i większą liczbą ocen niedostatecznych. Procent ocen niedostatecznych zmniejszył się do 4,3%. Najmniejszą ilość ocen niedostatecznych jest w klasie pierwszej - 0,76%, największa w klasie VI -7,6%.

  20.IV.

  Dla uczczenia 61 rocznicy urodzin tow. Bolesława Bieruta zorganizowano uroczysty poranek poświęcony Życiu i pracy Pierwszego Obywatela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - tow. Bolesława Bieruta

  28.IV.

  W związku z Międzynarodowym Dniem Klasy Robotniczej - Świętem 1 Maja zorganizowano uroczystą akademię połączoną z przyrzeczeniem harcerskim i wręczeniem Drużynie Harcerskiej Sztandaru.
  Przyrzeczenie złożyło 35 najlepszych harcerzy. Drużyna Harcerska nosi imię Gen. Karola Walter - Świerczewskiego liczy ogółem 130 harcerzy, w tym 68 dziewcząt. Przyrzeczenie złożyło ogółem 99 harcerzy. Przyrzeczenie składali harcerze na ręce Prezydium składającego się z przedstawicieli Partii, Szkoły, Organizacji. Po przyrzeczeniu harcerze otrzymali z rąk członków Prezydium chusty harcerskie i znaczki. Wręczenia sztandaru dokonał ob. Jabłoński Stanisław - Kierownik Szkoły.

  29.IV.

  Zespół artystyczny brał udział w akademii zorganizowanej ku czci 1 Maja przez Lubelskie Przedsiębiorstwa Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych w Lublinie Bazę w Trawnikach. Za ładne występy "mali artyści" otrzymali upominki.

  1 Maja 1953 r.

  przebiegł na terenie naszej szkoły w atmosferze wzmożonej walki o lepsze wyniki w nauce. Zobowiązania podejmowane przed 1 Maja zmobilizowały uczniów do nauki i pracy. W dniu 1 Maja uczniowie klas IV - VII brali udział w manifestacji w Milejowie. Należy wyrazić podziękowanie L.P.S.S.W. i S., które ofiarowało dwa samochody do przewiezienia dzieci do Milejowa. W godzinach popołudniowych zorganizowano Zabawę Ludową.

  24.V.

  Zespół artystyczny Zastępu Harcerskiego klasy V odegrał sztuczkę p.t. "Wania Kunow", przeznaczając dochód na zakupienie werbla.

  30.V

  Zespół uczniów w liczbie ok. 60 wziął udział w wycieczce do Lublina. Uczniowie obejrzeli szereg ciekawych zabytków Lublina, a jednocześnie byli w Teatrze na sztuce "Latarnia".

  1.VI.1953 r. - Międzynarodowy Dzień Dziecka

  uczczono w naszej Szkole uroczystym ogniskiem, podczas którego harcerze recytowali, śpiewali wiersze i piosenki związane z życiem dzieci w Polsce, Z.S.R.R. oraz krajach kapitalistycznych i kolonialnych.

  15 - 30.V.

  W Dniach Oświaty Książki i Prasy zorganizowano szereg imprez propagujących czytelnictwo. Urządzona wystawa prac dziecięcych cieszyła się dużym powodzeniem. Zorganizowano sprzedaż i loterię książkową w wyniku czego rozprowadzono około 300 książek.

  28.V.

  Wizytacja Kier. Wydz. Ośw. P.P.R.N. tow. Drylskiej i Z-cy Kier. Wydz. tow. Górnego wykazała szereg osiągnięć pracy szkoły oraz wykazała niedociągnięcia.

  9.VI.

  Uroczyście rozpoczęto egzamin ukończenia w klasie VII oraz egzamin promocyjny w klasie VI. Do egzaminu ukończenia przystąpiło 35 uczniów klasy VII, do egzaminu promocyjnego 36 uczniów klasy VI.

  25.VI.

  Uroczyście zakończono rok pracy szkolnej, rozdano świadectwa i nagrody uczniom, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego oceny same bardzo dobre. Na program uroczystości składało się: przemówienie Kierownika Szkoły ob. Jabłońskiego Stanisława, w którym oceniono całoroczną pracę uczniów, nauczycieli i Komitetu Rodzicielskiego, oraz wręczył wszystkim przodownikom nauki nagrody książkowe.

  Fot. Tadeusz Cisz

  Grono nauczycielskie i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego z przodownikami nauki - tj. uczniami, którzy na koniec roku otrzymali same bardzo dobre.

  Fot. Tadeusz Cisz

  Następnie przemawiał Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. Sawicz Jan, który podkreślił wysiłki Szkoły i Nauczycielstwa w całorocznej pracy. Po sprawozdaniu z pracy Drużyny Harcerskiej im. Gen. K. Świerczewskiego i wręczenia zastępowi klasy V werbla rozpoczęła się część artystyczna.

  Inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy III, IV, V. Fot. Tadeusz Cisz

  Atrakcyjnym punktem programu był taniec - walc w wykonaniu uczennic kl. II. Fot. Tadeusz Cisz

  Jedna z figur walca w wykonaniu uczennic kl. II. Fot. Tadeusz Cisz

  A oto inna figura tego samego tańca. Fot. Tadeusz Cisz

  Ważnym momentem było pożegnanie uczniów kasy VII, którzy opuszczali naszą szkołę. Fot. Tadeusz Cisz
  Rozpoznani: na pierwszym planie: 7) Śliwczyńska, 8) Elżbieta Górska, 9) Jasińska
  klęczą:
  stoją: 2) Szmid, 4) Mieczysław Waryszak, 11) Stefan Miszczuk, 13) Wojciech Górski za nimi kier. szkoły Stanisław Jabłoński

  Ocenę całorocznej pracy Szkoły sporządził ob. Jabłoński Stanisław - Kierownik Szkoły. Najlepsi uczniowie otrzymali wartościowe książki, a werbel przodujący zastęp harcerski z klasy piątej. Fot. Tadeusz Zieliński.
  (pierwszy z lewej Jan Sawicz)
  1950-52 - 1953/54
  Napisz do mnie aktualizacja:
  18.04.2002
  powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony