Kronika szkoły

1953/54

1.IX.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się z uzasadnioną uciechą, która krępowała świadomość nauczycieli i dzieci, że szkoła w poprzednich latach nie spełniła należycie swego zadania. Dowodem tego jest fakt należenia byłych uczniów klasy siódmej do bandy. Należy podkreślić, że niemal wszyscy członkowie bandy, zorganizowanej kilka lat temu, to uczniowie naszej szkoły. Uczniowie ci zhańbili miano obywatela Polski Ludowej, zhańbili dobre imię naszej szkoły. Hańba zdrajcom Polski Ludowej, hańba młodym chuliganom.
W obsadzie nauczycielskiej w bieżącym roku szkolnym zaszły pewne zmiany, a mianowicie przybyła nowa przewodniczka drużyny harcerskiej - kol. Bochyńska Janina, oraz kol. Stępień Stanisław - nauczyciel na miejsce kol. Jabłońskiej Marii, która z dniem 1.IX. otrzymała urlop. W wyniku tych przemian, obsada szkoły zwiększyła się o 1 nauczyciela, a tym samym praca w szkole ruszyła od 1 września normalnie.

1.X.

Na powiatowych zawodach I Harcerskich Igrzysk Letnich nasi sportowcy odnieśli duży sukces, zdobywając kilka punktowanych miejsc, i tak:
I miejsce zajęła Zielińska Barbara - tor przeszkód - 17 min. (kl. VI.)
II miejsce zajęli Łysakowski Roman - rzut palantówką - 49 m.
Kowalczyk Henryka - bieg 60 m - 9,3 sek.
III miejsce zajął Sarna Zygmunt - tor przeszkód - 18 sek.
Szkoła uzyskała w klasyfikacji drużynowej III miejsce po Wrotkowie - 1676 punktów i Piaskach - 944 punktów, uzyskując 528 punktów.

2.X.

Narada Rady Pedagogicznej poświęcona pracy szkoły wykazała dużą poprawę w porównaniu z rokiem ubiegłym, naświetliła także braki i niedociągnięcia, które zostaną zlikwidowane w następnym miesiącu pracy.

11.X.

W przeddzień X Rocznicy Wojska polskiego zorganizowano masowe Marsze Jesienne szlakiem zwycięstwa na trasie 2 500 m. Wyniki zależały od wysiłku zespołu. Ogółem w Marszach wzięło udział (???) dziewcząt i chłopców. Wszyscy uczestnicy zdobyli czas przewidziany na "wybitną" odznakę B.S.P.O. t.j. w granicach do 20 min. A oto najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach wieku:

Dziewczęta
Wiek 11 - 12 lat Wiek 13 - 14 lat
Adamska Anna Kowalczyk Henryka
Wąsikowska Krystyna Nizioł Teresa
Zagraba Wanda Mróz Teresa
Psujek Wanda Zielińska Barbara


Chłopcy
Wiek 11 - 12 lat Wiek 13 - 14 lat
Ciesielka Zbigniew Sarna Zygmunt
Ciepłowski Goś Lech
Cegłowski Malinowski Zbigniew
Klimek Łysakowski Jerzy

Najlepsi w marszach. Fot. Stanisław Jabłoński


W tym samym dniu odbyła się uroczysta zbiórka Sprawozdawczo-wyborcza w Drużynie Harcerskiej. Zbiórka poważnie zmobilizowała dzieci do pracy artystycznej i zwiększyła wysiłki w walce o wyniki nauczania. Na zbiórce było obecne całe grono nauczycielskie, członkowie Komitetu Rodzicielskiego, z zaproszonych gości Dyrektor L.P.S.S.W. i S. ob. Strachota, Sekretarz P.O.P. przy L.P.S. Baza Trawniki tow. Czerniak Albin, oraz kierownik L.P.S. Baza Trawniki ob. Waszczuk. Zbiórka odbyła się w ładnie udekorowanej sali L.P.S. W skład wybranej Rady Drużyny weszli przodujący uczniowie, tacy jak: Kowalczyk Henryka (kl. VI.), Nizioł Teresa (kl. VI.), Sarna Zygmunt (kl. VII) i inni. Po wyborach odbyła się bardzo obszerna część artystyczna, składająca się z pieśni, recytacji i tańców. Najlepiej wykonanym był taniec "krakowiak" w wykonaniu zespołu klasy V.

W drodze na zbiórkę. Fot. Stanisław Jabłoński

29.X.

W rocznicę powstania Komsomołu zorganizowano uroczysty poranek

7.XI.

W związku z rocznicą Wielkiej Rewolucji Październikowej zorganizowano uroczystą akademię, dzieci szkolne i nauczyciele podejmowali zobowiązania. W każdej klasie i w korytarzach ukazały się gazetki okolicznościowe i hasła. Dzieci szkolne wystąpiły z częścią artystyczną na akademii w środowisku.

1.XI.

Kol. Stępień Stanisław odszedł do Wojska, na jego miejsce została skierowana do pracy Dziurko Alina.

4.XII.

W "Dzień Górnika" odbyła się uroczysta akademia.
22.XII. W 57 rocznicę urodzin Marszałka Rokossowskiego zorganizowano poranek.

1954

11.I.

Komitet Rodzicielski z udziałem nauczycieli zorganizowali zabawę noworoczną dla uczniów, połączone z rozdaniem upominków. Zabawa była bogata w część artystyczną. Ze względu na ciasnotę w salach dzieci podzielono na dwie grupy.

17.I.

W IX rocznicę wyzwolenia Warszawy zorganizowano uroczystą wieczornicę.

21.I.

Poranek poświęcony był 30-tej rocznicy śmierci W. I. Lenina.

1.II.

Podsumowano pracę szkoły za I półrocze. Najlepszymi uczniami są: Kowalczyk Henryka i Sarna Zygmunt.

23.II.

W rocznicę powstania Armii Radzieckiej zorganizowano poranek.

8.III.

Międzynarodowy Dzień Kobiet uczczono wieczornicą

28.III.

Drużyna Harcerska w rocznicę śmierci Gen. K. Świerczewskiego zorganizowała uroczystą zbiórkę.

18.IV.

Tematem wieczornicy zorganizowanej w rocznicę urodzin B. Bieruta było życie i walka pierwszego Obywatela P.R.L.

28.IV.

W związku z Świętem 1 Maja zorganizowano uroczystą akademię dla dzieci szkolnych oraz dla ludności.

1.V.

Szkoła nasza wzięła udział w manifestacji 1 Maja, która odbyła się w Biskupicach.

Fot. Stanisław Jabłoński

9.V.

W Dzień Zwycięstwa zorganizowano uroczysty poranek. W organizowanych Z.M.P-owskich Raidach Pokoju wzięła udział nasza szkoła, uzyskując pierwsze miejsce. Skład drużyny: Sarna Zygmunt, Goś Lech, Woźnicki Ryszard, Kowalczyk Mieczysław i Borowiec Augustyn. Trasa Raidu Trawniki - Piaski, przez Biskupice.

Odpoczynek po Raidzie. Fot. Stanisław Jabłoński

W drodze powrotnej. Fot. Stanisław Jabłoński

1.VI.

Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia dziecka zorganizowano ognisko harcerskie, na którym część harcerzy złożyło przyrzeczenie.

25.VI.

Uroczyście zakończeno rok szkolny 1953/54. [...]

22.VII.

10 lat Polski Ludowej obchodzono uroczyście w Lublinie. Obchód był wielką manifestacją siły i jedności narodu polskiego zwycięsko budującego podstawy socjalizmu. A oto kilka zdjęć zrobionych podczas manifestacji

Maszerują rówieśnicy Polski Ludowej - dzieci urodzone w 1944 r. Fot. Stanisław Jabłoński

Kolumna sportowców w pochodzie. Fot. Stanisław Jabłoński

A oto zespoły artystyczne. Fot. Stanisław Jabłoński
1952/53 - 1954/55Napisz do mnie aktualizacja:
19.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony