Widokówki Trawnik

Pierwsze widokówki Trawnik, o których wiem, ukazały się na początku lat dziewięćdziesiątych. Wydała je Spółka Wydawnicza "Reprint" w Lublinie".

"TRAWNIKI - Kościół parafialny. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena". Pomnik ofiar obozu"Trawniki". Kaplica z dawnego zespołu dworskiego. Dworzec kolejowy. Fot. Z. Lemiech"

Zachowała mi się tylko ta jedna, choć nie tracę nadziei znalezienia w moich papierzyskach przynajmniej jeszcze jednej...

Poniższa widokówka na odwrocie ma datę 6.12.2003 r. Jako wydawca podane jest GP im. Polonii Francuskiej, 21-044 Trawniki.

"Sztandar Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuzkiej w Trawnikach". Brak autora

W 2005 roku ukazała się kolejna porcja widokówek. Tym razem wydało je Wydawnictwo Reprint (pewnie to ta sama firma co wyżej wspomniona, ponieważ znak firmowy jest identyczny). Mam na razie cztery takie widokówki.

GMINA TRAWNIKI. Trawniki - Panorama. Kościół Parafialny p.w. Chrystusa Króla. fot. Arkadiusz Jurek

GMINA TRAWNIKI. Trawniki - Rzeka Wieprz. fot. Arkadiusz Jurek


Poniżej widokówki, którrych daty wydania są nieznane.

TRAWNIKI. Kościół p.w. Chrystusa Króla, pomnik upamiętniający ofiary hitleryzmu, Urząd Gminy Trawniki, osiedle, rzeka Wieprz.
Fot. Magdalena i Natalia Czuba, Ola Bodziak, Oliwia Psujek, Roksana Korybska. Wyd. L-Print
BISKUPICE. Biskupice - panorama, kościół p.w. św. Stanisława bm,rzeka Giełczew. Fot. Izabela Mileszko, Katarzyna Szustakiewicz, Arkadiusz Jurek. Wyd. L-Print


Kolejne widokówki ukazały się w 2008 r.

GMINA TRAWNIKI. Kaplica, Urząd Gminy, rzeka Wieprz, panorama. fot. Arkadiusz Jurek


GMINA TRAWNIKI. Oleśniki. Stary wiatrak, kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, rzeka Wieprz. fot. Arkadiusz Jurek

W 2008 r. serię widokówek z terenu powiatu świdnickiego wydało Starostwo Powiatowe w Świdniku. Kilka z nich dotyczy Trawnik i gminy.

Rzeka Wieprz w gminie Trawniki. Fot. Marek Gwarda


Wiatrak holenderski w Oleśnikach z pocz. XX w. Fot. Medard Janczak


Kościoły zabytkowe na terenie Powiatu (na dole z prawej Biskupice) Fot. Medard Janczak

Kościół w Dorohuczy. Widokówka wydana w 2009 r. Fot. Arkadiusz Jurek

Kaplica grobowa Józefa Łodzia Michalskiego. Aleja kasztanowa. Rzeka Wieprz. Fot. Arkadiusz Jurek

Okolicznościowa karta pocztowa wydana 24 maja 2006 z okazji nadania Szkole Podstawowej w Dorohuczy imienia Jana Pawła II

Karta pocztowa z okolicznościowym stemplem poświęconym Trawenie

Jednak widokówki z Trawnikami ukazywały się także wiele lat temu. Ile ich było? Kto to wie... Jedną z nich już od dłuższego czasu można obejrzeć na stronie o moście kolejowym i trzy na stronie o moście drogowym.


Napisz do mnie aktualizacja:
21.11.2018
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony