Pomnik upamiętniający bitwę pod Fajsławicami

Pomnik wzniesiony jesienią 2006 r. na granicy między Fajsławicami i Trawnikami w pobliżu lasu Dąbrowa.

25.11.2006

Napis na pomniku:
Podczas Powstania Styczniowego 24 sierpnia 1863 roku
pod Fajsławicami na okolicznych polach i w pobliskim
lesie powstańcy pod dowództwem generała Michała
Heydenreicha "Kruka" stoczyli bitwę z wojskami rosyjskimi.
W boju poległo 163 powstańców z oddziałów:
Józefa Ruckiego, Hermana Wagnera i Karola Krysińskiego.
Większość poległych spoczywa na starym cmentarzu parafialnym w Fajsławicach.
Pomnik ten w 143 rocznicę bitwy ufundowało
społeczeństwo gmin: Fajsławice i Trawniki.
Fajsławice Trawniki, 1 X 2006 r.

Inne pomniki:


Pomnik pomordowanych w obozie, Pomnik pomordowanych w lesie Dąbrowa, Pomnik poległych w 1916 r., Pomnik w Biskupicach, Pomnik dzieci Zamojszczyzny w pełczyńskim lesie, Kamień przy skrzyżowaniu szos Piaski - Chełm i Fajsławice - Włodawa, Tablica na dworcu w TrawnikachNapisz do mnie aktualizacja:
14.03.2007
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony