Kronika szkolnego Koła PCK


Rok szkolny 1947/48Pracę rozpoczęto jak zwykle we wrześniu. Członków było 74. W skład Zarządu weszły uczennice z klasy VIII i VII: Prezes: Czerniak Irena, zastęp. Borowiec Henryka. Skarbnik: Cisz Irena, zastęp. Zagraba Janina. Sekret: Sieczkarek Irena, zastęp. Nizioł Zofia. Komisja Rewizyjna: Flisińska Monika, Domaszewicz Stefania, Kowalczyk Sabina.
Tak jak co roku, praca odbywać się będzie w 2 sekcjach: higienicznej i społecznej.
Zarząd Koła Młodz. P.C.K. r. 1947/48 w Trawnikach

Plan pracy: sekcja higieniczna: Ciągła praca nad utrzymaniem czystości i estetyki w szkole i w domu. "Konkurs Zdrowia".
Sekcja społeczna: Dalsza opieka nad cmentarzem wojennym i wspólnym grobem na placu fabrycznym i w lesie. Pomoc potrzebującym na terenie Trawnik.
Dnia 16.X.1947 Instruktorka Kół Młodz. P.C.K. w Lublinie p. K. Królikowska, przeprowadziła wizytację Koła, wyrażając zadowolenie z pracy Koła. Zarząd Koła przyjął p. Instruktorkę skromną herbatką.
Dn. 31.X br. złożono wiele wieńców na grobach wojennych w Trawnikach, oraz wkopano krzyż i złożono wieniec na nowo zrobionej mogile pomordowanych Polaków przez Niemców w lesie Dąbrowa. Przeprowadzono sprzedaż chorągiewek żałobnych pozostałych z r. 1946, z której to sprzedaży uzyskano 1530 zł dla kasy tutejszego Koła.
Dn. 9.XI br. przeprowadzono na terenie Trawnik zbiórkę produktów spożywczych oraz gotówki na rzecz P.C.K. w Lublinie. Członkowie Koła b. chętnie zbiórkę tę przeprowadzili, ofiarując czas a nawet konie dla zwózki zebranych produktów.
W listopadzie i grudniu przeprowadzono "Konkurs Zdrowia" ogłoszony przez Komisję Okr. w Lub. 35 członków rozpoczęło i ukończyło konkurs.
Dn. 7.II.1948 urządzono dla członków Koła zabawę taneczną. Po zabawie nastąpiło rozdanie nagród członkom, którzy ukończyli "Konkurs Zdrowia". Nagrody otrzymano z Komisji Okr. Były to przybory szkolne, toaletowe, do szycia przysłane od Kół Mł. Cz. K. z Ameryki. Również były i listy oraz fotografie (nie zachowały się).
Ażeby zachęcić członków do pracy i należenia do Koła P.C.K. urządzono co soboty świetlicę rozrywkowo-kulturalną, na którą składały się pogadanki lub czytania z dziedziny zainteresowań poszczególnych sekcyj. Zebrań świetlicowych było tylko 4. Nie utrzymały się one i nie osiągnęły zamierzonego celu, po pierwsze: Opiekunka miała zajęcia lekcyjne popoł. nie mogła wcześnie, zaraz po zmianie pierwszej prowadzić świetlicę, po drugie: brak było gier towarzyskich oraz podręczników, aby opracować pogad. czy też referaty.
Na zakończenie roku szkolnego odbyły się zajęcia fotograficzne grupowe: członków Zarządu oraz fragmenty z pracy Koła na cmentarzu i przy wspólnym grobie męczenników polskich r. 1943.

Ananiewicz Helena
Opiekunka Koła


Trawniki 1.VII.1948

Rozpoznani: 1) Chwil, 3) Waryszak, 4) Czesława Pasieczna, 5) Janina Zagraba, 6) Cisz, 8) Flisińska, 10) Henryka Borowiec, 11) Zofia Kwaśna, 12) Stanisława Ciesielska, 13) Irena Czerniak

Członkowie Koła Młodz. P.C.K. przy pracy na cmentarzu wojennym. R. 1947/48

Szkoła Powszech. w Trawnikach

Członkowie Koła Młodz. P.C.K. r. 1947/48

1946/47 - 1948-50Napisz do mnie aktualizacja:
6.09.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony