Pozostałości parku dworskiego w Trawnikach


W budowie


...to tytuł dokumentu, jaki od niedawna jest w moim posiadaniu. Autor mgr inż. Mieczysław Kseniak, konsultant prof. dr hab. Dominik Fijałkowski. Opracowanie z 1976 roku przedstawiające ówczesny stan parku.
Oto fragmenty tej niezwykle cennej dla miłośnika Trawnik dokumentacji.
CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO
1. Układ przestrzenny

Ogród dworski położony jest na wysokim brzegu rzeki Wieprza, ograniczony od zachodu lokalną drogą prowadzącą do Trawnik. Od strony szosy Pełczyn-Trawniki do dawnego ośrodka dworskiego prowadzi aleja kasztanowców o nieutwardzonej nawierzchni drogi (wyasfaltowana w 2003 r.).


Przy wjeździe na tereny parku znajduje się murowany budynek stróżówki oraz pozostałości bramy.


Część ozdobna parku otaczającego nieistniejący już dwór, mocno zaniedbana o całkowicie zatartym układzie kompozycyjnym. Śladami gazonu i podjazdu jest skupienie starych lip przy gruzowisku po dworze.


Dalej na północ znajduje się stary czworak zamieszkały jeszcze oraz młyn, jedyne pozostałości rozbudowanej dawniej części gospodarczej. Od gruzowiska po zniszczonym dworze, w kierunku południowym wzdłuż stromego wzgórza ograniczającego dolinę rzeki Wieprz ciągnie się na długości około 500 m swobodna alejka spacerowa wyznaczona starymi drzewami, głównie lipami, być może pełniąca dawniej funkcję tzw "dzikiej promenady".
Na obszarze między dziką promenadą a drogą wyznaczoną rzędem starych lip znajdują się tereny dawnych ogrodów dworskich owocowych i warzywnych ograniczone od południa fragmentami starego muru. Tereny te są częściowo użytkowane na działki ogrodnicze. Znajduje się tutaj także w otoczeniu starych lip rozsypująca się Kaplica - grobowiec Józefa Bolesława Łodzi Michalskiego, zmarłego w 1911 r.Otoczenie Kaplicy wygrodzone jest siatką, co nie zabezpiecza jednak przed wandalizmem. Wnętrza ogrodowe całkowicie zatarte, częściowo zachowane jedynie wnętrza krajobrazowe.Teczkę z dokumentacją "Pozostałości parku w Trawnikach" otwiera "Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków". Od podjęcia tej decyzji nie działo się nic na terenie przyległym do dworu. Park dziczeje jeszcze bardziej, resztki bramy nie istnieją, przy świątyni dumania nad Wieprzem w latach osiemdziesiątych miejscowa placówka ORMO zbudwała strzelnicę formując wał niszczący piękny zakątek "dzikiej promenady" itd.Napisz do mnie aktualizacja:
24.11.2003
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony