Ochotnicza Straż Pożarna

Niestety, nie mam wiele materiałów o OSP w Trawnikach. W zasadzie nie mam nic oprócz wspomnień z dzieciństwa, kiedy ekscytowały mnie i moich rówieśników pożary w okolicy, do których się biegło, by popatrzeć na żywioł i na strażaków w akcji. Gdy wąs się zaczął sypać pod nosem, bardziej interesowały nas zabawy w remizie i dyskoteki na dechach przy muzyce z magnetofonów szpulowych. I w zasadzie na tym moje doswiadczenia z OSP kończą się.


OSP Trawniki w 1923 r.Teren cukrowni Trawniki - obchody Święta Morza - 1932 r. (siedzący na krześle Dyrektor Cukrowni, obok z prawej siedzący Grochowski, w pierwszym rzędzie stoją od prawej: czwarty - Mieczysław Sieczkarek, szósty - Bolesław Zagraba, siódmy - Ignacy Sieczkarek, w drugim rzędzie od prawej czwarty - Chmiel.Szkolenie członków OSP - 1942 r. (w pierwszym rzędzie stoją od prawej: pierwszy - Bereza, w drugim rzędzie od prawej: pierwszy nachylony - Pluta, drugi - Stefan Wilk, trzeci - Bolesław Zagraba (naczelnik), czwarty - Stanisław Klimek, piąty - Tadeusz Szwajewski, w trzecim rzędzie od prawej: pierwszy w hełmie - Zawadzki, drugi - Bronisław Stałęga, trzeci - Stefan Bancerz (z-ca naczelnika), czwarty - Józef Krawczyński, piąty - Aleksander Zagraba, w czwartym rzędzie od prawej: czwarty - Wróbel, szósty - Sochacki.Szkolenie członków OSP - 1942 r. (w pierwszym rzędzie od prawej: pierwszy - Bolesław Zagraba, drugi - Bereza, trzeci Jan Zawadzki, czwarty - Pluta, piąty - Bronisław Sałęga, siódmy - Stefan Wilk, dziewiąty - Józef Krawczyński, jedenasty Tadeusz Szwajewski, dwunasty - Stefan Bancerz (z-ca naczelnika), w drugim rzędzie od prawej: drugi - Stanisław Kaliniak, trzeci Stanisław Klimek, najwyżej Aleksander Zagraba.


Na szczęście w Panoramie Trawnik nr 1 z 1998 r. trafiłem na okolicznościowy - 75 rocznica powstania OSP - artykuł (niestety niepodpisany) pełen szczegółów z jej historii. Zamieszczam go w całości:

Tradycja ustna przekazała, ze już w połowie XIX w. istniała w Trawnikach "straż wiaderkowa" wyposażona w wiadra, bosaki, topory i płomienice, ratująca podczas pożarów mienie i dobytek mieszkanców Trawnik.

W formie zorganizowanej straż prowadziła bogatą działalność na terenie cukrowni. Jej budowę rozpoczęto w 1880 r., a ukończono w 1899 r. Pierwsza kampania miała miejsce w 1900 r. Drużynę Straży Ogniowej utworzono spośród pracowników cukrowni i mieszkańców Trawnik. Współzałożycielami jej byli: inż. Przedpełski, Dobrowolski, kasjer - Stanisław Górski, a także Jan Sawicz, Ziembrowicz i Sieczkarek. Członkowie drużyny pełnili dyżury poza godzinami pracy na terenie cukrowni. Ratowali także podczas pożaru w razie konieczności wieś i najbliższą okolicę. Wyposażenie drużyny stanowiły wówczas ręczne pompy oraz dwa beczkowozy, a także topory, bosaki i drabiny.

W latach dwudziestych straż prowadziła bogatą działalność kulturalno-oświatową. Uroczystości uświetniała wówczas orkiestra strażacka, a strażacy uczestniczyli w przedstawieniach teatru amatorskiego. Ta działalność trwała do 1932 r. do zamknięcia cukrowni. Po sprzedaniu cukrowni Wścieklicy i Jankowskiemu i przewiezieniu wyposażenia cukrowni do Rejowca, nowi właściciele zaczęli urządzanie w jej pomieszczeniach fabryki tekstylno-włókienniczej. W tym okresie działalność straży została poważnie ograniczona.

W roku 1937 zorganizowano, a w roku 1938 rozpoczęła działalność drużyna strażacka zorganizowana przez Bolesława Zagrabę, Kazimierza Kaliniaka, Józefa Jasińskiego, Bolesława Waryszaka i innych. Straż prowadziła wówczas tylko działalność podstawową.

Wybuch wojny i okupacja były okresem kontynuowania działalności podstawowej - udział w akcji gaszenia pożarów. Obok tej działalności niektórzy z nich, a przede wszystkim Bolesław Radomski i nauczycielka Helena Ananiewicz organizowali pomoc dla przebywających w miejscowym getcie Żydów i dla dzieci Zamojszczyzny, a także dla jeńców radzieckich.

Po wojnie straż organizowali Bolesław Radomski i Helena Ananiewicz, a także Stanisław Psujek, Bolesław Zawadzki, Kazimierz Perczyński, Stanisław Świderski i Jan Maj - kierownik szkoły. Wyposażenie drużyny stanowiły wówczas motopompa i samochód bojowy poniemiecki. Komendantem był wówczas Bolesław Zagraba, a prezesem Józef Andrzejak. Drużyna liczyła wówczas trzydziestu strażaków. Obok działalności podstawowej OSP prowadziła również działalność kulturotwórczą współpracując ze szkolą, działał wówczas zespół taneczny i teatralny. Zespoły wyjeżdżały również do okolicznych miejscowości.

Na początku lat pięćdziesiątych nastąpiło załamanie działalności trawnickiej OSP w związku z odejściem Bolesława Zagraby i innych członków zarządu. W tym czasie komendantami byli Stefan Bancerz i Mieczysław Psujek.

Po 1956 r. drużyna uaktywniła się z inicjatywy Stanisława Graniczki, Stanisława Psujka, Tadeusza Batyry, Bolesława Zawadzkiego, Józefa Andrzejaka, Stanisława Skopińskiego, Stanisława Świderskiego i innych. Prezesem został wówczas wybrany Bolesław Radomski, komendantem zaś Tadeusz Batyra. W tym czasie obok drużyny męskiej działała także drużyna kobieca licząca 12 pań. Drużyna ta zdobywała nagrody podczas zawodów sprawnościowych, powiatowych i wojewódzkich. Przy drużynie działał także zespół teatralny. Wyposażenie stanowiły wówczas dwie motopompy i pełny zestaw węży tłocznych.

Na początku lat sześćdziesiątych dzięki zapobiegliwości komendanta zakupiono barak od parafii. Odbywały się tam przedstawienia teatralne i zabawy taneczne. Prezesem był wówczas Stanisław Graniczka, a honorowym prezesem Bolesław Radomski. Z inicjatywy Zarządu został wybudowany w czynie społecznym garaż na samochód (obecnie mieści się w nim kotłownia remizy) ponieważ przydzielono wówczas samochód bojowy strażacki. Podjęto również starania o uzyskanie pozwolenia na budowę remizy podczas posiedzenia Zarządu i Komisji rewizyjnej w dniu 9 grudnia 1971 r. W czasie tego posiedzenia, prowadzonego przez Mieczysława Waręckiego, w skład Zarządu weszli: Józef Sztorc, Bolesław Radomski, Tadeusz Batyra, Stanisław Skopiński, Feliks Kowalik, Bolesław Chwil, Stanisław Świderski. Aktywność zarządu mobilizuje do działania starszych i młodszych strażaków przy budowie remizy.

W 1972 roku prezes Jan Nowak i naczelnik Tadeusz Batyra kładą nacisk na uzupełnienie sprzętu bojowego i szkolenie strażaków. Komisja rewizyjna wnioskowała o przyspieszenie prac związanych z budową remizy.


Drużyna OSP w latach pięćdziesiątych.
Dotychczas rozpoznani: (górny rząd)1. Roman Kowalczyk 2. Stanisław Psujek 3. Stefan Borowiec, 4. 5. 6. Czesław Woś, 7. Tadeusz Batyra, 8. (poniżej) 9. 10. Wiesław Woś, 11. 12. 13. 14. 15. Gileta.


Strona OSP Trawniki

Napisz do mnie aktualizacja:
15.01.2016
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony