Szkoła w Oleśnikach


Historia szkoły w Oleśnikach rozpoczyna się w roku 1916. Mimo zaboru (wtedy austriackiego) i I wojny światowej powstaje szkółka o dość wąskim zakresie nauczania. Nauczycielka Antonina Żukowska uczyła czytania i pisania, religii a potajemnie języka polskiego. Rok później z inicjatywy Pawła Ciepłowskiego powstaje 1-klasowa szkoła państwowa z nauczycielką Jadwigą Landman. W tym okresie lekcje odbywały się w dość trudnych warunkach w domach prywatnych. Kierujący szkołą od 1924 r. Adam Owczarz występuje z inicjatywą budowy szkoły. Pomimo zaangażowania mieszkańców Oleśnik rozliczne przeszkody spowodowały opóźnianie rozpoczęcia budowy. Kopanie fundamentów rozpoczęto dopiero w 1932 r. a uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 8 sierpnia 1933 r. Wkład mieszkańców Oleśnik w budowę szkoły to przede wszystkim robocizna, natomiast do finansowego wsparcia budowy przyczynił się Karol Stokowski - właściciel majątku. Ostatecznie oddanie szkoły do użytku nastąpiło 13 października 1935 r.

Cenne uzupełnienia dotyczące historii szkoły dostarczył pan Andrzej Sawa, który pisał:

Na podstawie informacji, które uzyskałem od mojego taty Stanisława Sawy, którego ojciec a mój dziadek Jan Sawa był skarbnikiem komitetu budowy szkoły. Inicjatorem budowy szkoły był Paweł Ciepłowski, światły rolnik, pszczelarz i społecznik prenumerujący przed I wojną "Gazetę Świąteczną", z której robił zszywki i udostępniał je innym. Oczywiście nie był tylko sam, duże zasługi położył Stanisław Bajczyk postać wielce zasłużona dla Oleśnik. Skarbnik Jan Sawa pochodził z Łopiennika, gdzie skończył rosyjską szkołę (powszechną?). W komitecie działał też Kazimierz Niedźwiedzki, który pełnił tam funkcję rachmistrza. Były też pewnie i inne osoby, których nie udało się mi ustalić. Może jeszcze ktoś z Oleśnik uzupełni? Szkoła powstała przy wybitnym wsparciu Komitetu Honorowego z Karolem Stokowskim na czele, budowę wspierał Wójt Gminy Fajsławice Kokuszko(?), który prawdopodobnie miał problemy z powodu przekazania części podatków na budowę szkoły. Natomiast przeciwnikiem budowy szkoły w takim zakresie był starosta krasnostawski, prawdopodobnie z tego powodu, że nawet Krasnystaw nie miał takiej szkoły. Kartka z podpisem Karola Stokowskiego gwarantowała materiały na budowę szkoły. Szkoła powstała w części na gruntach wspólnych wsi Oleśniki a w części na gruntach należących do rodziny Idzików, które zostały wymienione na grunty wspólne. Była to korzystna dla nich zamiana, bo uzyskali dwa razy większy obszar. Budowniczym szkoły był Jan Sawicz z Trawnik, taki majster "złota rączka". Istniała na pewno dokumentacja budowy i zgodnie z nią budynek był 1-piętrowy o ścianach zewnętrznych z cegły czerwonej, a wewnętrznych z kamienia, stropy były drewniane, co początkowo sprawiało problem ze stabilnością pieców kaflowych, które ogrzewały sale lekcyjne. Posadzkę na holu parteru szkoły także wykonywał p. Sawicz z własnoręcznie wykonanej w formach kostki cementowej, także żelbetonowe stopnie schodów na pierwsze piętro wykonywał każdy osobno a później wmurowywano. W ciekawy sposób wykonano kanały wentylacyjne, murowano je z kamienia obmurowując gładko ociosane drewniane okrąglaki, które podciągano, co pewien czas do góry.
Przed szkołą stoi kapliczka w miejcu ofiar zarazy, przed kapliczką w tym miejscu stał dwuramienny krzyż. W przekazach starszych ludzi były wspomnienia o zmarłych przynoszonych na "nosiłkach" i zsuwanych do dołów.

Z budową szkoły związane są w mojej rodzinie dwa wydarzenia:
1. Mój dziadek Jan Sawa - skarbnik budowy szkoły - w pewnym momencie został wezwany do Gminy w Fajsławicach w celu sprawdzenia zgromadzonych funduszy. Zabrał więc zeszyt, w którym miał zapisane przychody i rozchody, woreczek z pieniędzmi - głownie z srebrnymi monetami i powędrował ok. 6 km do gminy. Tam był wójt, starosta(?), jacyś inni urzędnicy i Karol Stokowski, który jako jedyny podał rękę i przywitał się z prostym chłopem. Po sprawdzeniu zapisów i pieniędzy wszyscy podziękowali Dziadkowi i na pożegnanie podali ręce, ale dziadek honorowo nie podał im ręki, pożegnał się tylko ze Stokowskim.
2. Na uroczyste otwarcie szkoły w 1935 roku zaproszono starostę krasnostawskiego - głównego przeciwnika budowy szkoły, także Karola Stokowskiego właściciela majątku w Oleśnikach. W trakcie uroczystości dwoje dzieci mało wręczyć wieniec w podziękowaniu za zasługi w budowie szkoły: dziewczynka to była moja ciocia Czesława Sławińska z domu Sawa, , chłopcem był Józef Gładyszewski. syn gajowego pilnującego prywatnych lasów Karola Stokowskiego. Dzieci szły z wieńcem w kierunku starosty, który siedział z małżonką na honorowym miejscu, ale w ostatnim momencie skręciły i wręczyły Karolowi Stokowskiemu. W starostę i jego małżonkę jakby piorun strzelił. Odjechali jak niepyszni.


W 1990 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, by 30 sierpnia 1992 r. uroczyście oddać do użytku dobudowane obiekty. 22 kwietnia 1994 r. szkole nadano imię ks. Piotra Ściegiennego. Dyrektorem szkoły obecnie jest p. Bernarda Grochecka.

Figura Matki Boskiej na terenie szkoły. W głębi budynek szkolny 17.11.2001 r.

Ciekawostką jest lokalizacja szkoły. Wybudowano ją na wzgórzu, na którym pochowano ofiary epidemii z 1720 r.

Oleśniki od strony Wieprza. Biały budynek z wysokim kominem to szkoła. 1.04.2002 r.

Napisz do mnie aktualizacja:
13.02.2010
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony