Kronika szkoły

1957/58


Uroczystość rozpoczęcia roku odbyła się 2 września na placu szkolnym przy obecności Grona Nauczycielskiego, dzieci, Komitetu rodzicielskiego i ludności.
Od 1 września kierownikiem szkoły został Maj Jan, rehabilitowany i orzeczeniem Woj. Komisji Rehabilitacyjnej w Lublinie przywrócony na dawne swoje stanowisko. Ponieważ Pow. i Woj. Wydział Oświaty nie chciał wykonać orzeczenia Komisji Rehabilitacyjnej, Ministerstwo Oświaty poleciło odwołać ze stanowiska p.o. kier. szkoły Jabłońskiego Stanisława i powierzyć czynności kierownika szkoły mgrowi Majowi Janowi.
Również na podstawie orzeczenia Komisji Rehabilitacyjnej została od 1.I.1957 r. zatrudniona w szkole Majowa Bronisława, żona kierownika szkoły. Poza tym wróciła do Trawnik Ananiewicz Helena przeniesiona w okresie stalinizmu do Dominowa.
Z Trawnik odeszła na własną prośbę Juszczuk Irena i Wawer Zofia.
Szkoła liczy 375 dzieci, 11 sił nauczycielskich, 16 oddziałów w tym 4 eksponówki w Ewopolu i 9 izb lekcyjnych.
Skład grona nauczycielskiego
 1. Ananiewicz Helena - nauczycielka
 2. Goś Stefania - nauczycielka
 3. Jabłońska Maria - nauczycielka
 4. Jabłoński Stanisław - nauczyciel
 5. Kolis Józef - nauczyciel
 6. Krukowska Stanisława - nauczycielka naucz. eksponówki Ewopole
 7. Majowa Bronisława - nauczycielka
 8. mgr Maj Jan - kierownik szkoły
 9. Radomska Zofia - nauczycielka
 10. Rayss Ewa - nauczycielka
 11. Siwko Stanisława - nauczycielka

Celem zespolenia środowiska ze szkołą utworzono z młodzieży dorosłej trzy zespoły:
1) chór pod kierunkiem Ananiewicz Heleny, 2) zespół taneczny prowadzony przez Radomska Zofię i 3) zespół teatralny pod kierunkiem Siwko Stanisławy.
W dniu 17 listopada odbyło się ogólne zebranie rodzicielskie i wybór nowego Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym Komitetu został Lewandowski Kazimierz - na drugą kadencję.
Przed zimą zdołano podmurować i otynkować podmurówkę budynku szkolnego, porobiono odcieki, poreperowano siatkę ogrodzeniową, studnię, budynek gospodarczy i ustępy. Pomalowano okna i drzwi, poreperowano zamki, powprawiano szyby u okien i podmurówkę u ogrodzenia. Przeprowadzone oględziny budynków szkolnych i sprzętów przez zwołaną Komisję składającą się z prezydium Grom. Rady Narodowej, Komitetu Rodzicielskiego, biegłego stolarza i murarza oraz kierownika szkoły, stwierdziła konieczność kapitalnego remontu budynku głównego, sprzętów szkolnych i ogrodzenia podwórza. Koszt zamierzonych prac remontowo konserwacyjnych oblicza się na 170 000 zł. Na skutek zabiegów i podań kierownika szkoły przew. Pow. Rady Narodowej w Lublinie ob. Południewski przyznał szkole 30 000 zł, które przeznaczono na zakup desek, legarów do podłóg i pokrycie dotychczas przeprowadzonego kosztu remontów.
Komitet Rodzicielski urządził 12.I.58 uroczystość choinkową dla dzieci, które zostały obdarowane paczkami, poczym odbyła się dla dzieci zabawa. Uroczystość choinkowa kosztowała Komitet Rodzicielski około 5 000 zł z tego 1 000 zł ofiarowała na ten cel Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Przy końcu stycznia S.K.P.C.K. urządziło dla swoich członków zabawę taneczno-towarzyska. Dochód z zabawy przeznaczono na P.C.K.Wzorem lat przedwojennych została wznowiona praca nauczycieli w Ogniskach Z.N.P. Ognisko Z.N.P. Biskupice obejmuje szkoły Biskupice, Trawniki, Ewopole, Siostrzytów, Starościce, Łysołaje, Białkę, Dorohuczę, Cygankę, Jaszczów, Strużę i Pełczyn, razem 58 nauczycieli, w tym przedszkolanki. Na zebraniu organizacyjnym Ogniska w Biskupicach wybrano zarząd w osobach:
Maj Jan - przewodniczący
Krzemińska Helena - sekretarz
Radomska Zofia - skarbnik.
W czasie od 2 do 15 marca dwie uczennice piątej klasy Liceum pedagogicznego Żurawska Helena i Stadejskowska Władysława odbyły w tutejszej szkole dwutygodniową praktykę. Praktykantki wizytowane były przez prof. Lic. Ped. w Lublinie Todysa, byłego nauczyciela szkoły w Trawnikach. Praca kandydatek nacechowana była zamiłowaniem do zawodu, zdolnościami pedagogicznymi i dobrym przygotowaniem metodycznym.
W dniu 22 marca odbylo się zakończenie kursu kroju i szycia, połączone z wystawą eksponatów konfekcji damskiej przygotowanej i uszytej przez uczestniczki kursu. Kierowniczką kursu była Radomska Zofia.
Radomska Zofia oraz jej mąż prowadzą hodowlę zwierząt futerkowych, znana na całej Lubelszczyźnie. Hodowla Radomskich była okradana dwukrotnie, sprawcy nie wykryci. Na temat kradzieży ukazał się artykuł w Sztandarze Ludu z dnia 26 marca 1958 r. (nr 72).
W związku z protokółem konieczności w sprawie remontu szkoły i podaniem do Woj. i Powiatowego Wydziału Oświaty o umieszczenie budowy szkoły w Trawnikach w najbliższym planie pięcioletnim, odwiedził szkołę naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Woj. Wydziału Oświaty Hobot Władysław, który pozytywnie ustosunkował się do potrzeb szkoły.

"Sztandar Ludu" z dnia 28 marca 1958r. Nr 74""

Wydział Oświaty w Lublinie skierowuje na dwutygodniową praktykę cztery praktykantki, uczennice piątej klasy Liceum Pedagogicznego w Piaskach. Praktyka odbędzie się w czasie od 10 do 23 kwietnia włącznie. Nazwiska kandydatek skierowanych na praktykę pedagogiczną do szkoły w Trawnikach.
 1. Startek Leokadia
 2. Rzetelska Natalia
 3. Jakubaszek Bronisława
 4. Sajewska Maria
W okresie jesienno-zimowym odbył się kurs kroju i szycia. kurs ukończyło 20 osób. Na zakończenie kursu odbyła się wystawa eksponatów wykonanych przez uczestników kursu oraz herbatka. W zakończeniu brali udział uczestnicy kursu, prezes Woj. Zarz. Gm. Spółdz., redaktor Sztandaru Ludu, zaproszeni goście. Kierowniczką i organizatorką była nauczycielka Radomska Zofia.

Uczestniczki kursu

Fragment wystawy

W dniu 26 kwietnia odbyła się rejonowa konferencja pedagogiczna Ogniska Z.N.P. Biskupice. W części artystycznej wziął udział chór szkolny pod batutą p. Ananiewicz i "Zespół Tańca i Pieśni" młodzieży dorosłej pod kierunkiem p. Radomskiej Zofii. Barwne stroje ludowe, pieśni chóru i tańce ludowe zespołu dały uczestnikom pokaz kultury ludowej i źródło przeżyć duchowych.
27 kwietnia odbyła się akademia pierwszomajowa przy dużej ilości ludzi. Część artystyczną wypełnił program szkoły, chóru i zespołu młodzieży dorosłej.
1 Maja dzieci klas V-VII wzięły udział w defiladzie pierwszomajowej w Milejowie.

Defilada szkół w Milejowie 1 Maja

Zespół "Pieśni i tańca młodzieży dorosłej w Trawnikach" po występie na zebraniu delegatów Gm. Sp. Sam. Chłopska - w środku kierowniczka zespołu naucz. Radomska Zofia z mężem

W dniu 6 czerwca odbyła się na placu szkolnym zabawa dochodowa na rzecz szkoły, zorganizowana przez Komitet Rodzicielski. Zabawa odbyła się bez napojów alkoholowych - czysty dochód z zabawy wynosił około 14 000 zł.
Również w czerwcu odbyły się dwa przedstawienia dzieci szkolnych "Jak Kasia gąski pogubiła" przygotowane przez ob. Ananiewicz Helenę, opiekunkę S.K.P.C.K. Dochód z przedstawienia przeznaczony na S.K.P.C.K.


Siedzą: Ewa Czerniak, Joanna Warchałowska, Florentyna Drop
stoją: Monika Kucharska, Zuzanna Warchałowska, opiekunka Koła Helena Ananiewicz, Irena Cisz, Krystyna Szpakowska

Na podkreślenie zasługuje praca SKPCK, które wysunęło się na terenie województwa na pierwsze miejsce wśród szkolnych kół. S.K.P.C.K. w Trawnikach uzyskało dyplom uznania, a opiekunka Koła ob. Ananiewicz dyplom uznania i nagrodę pieniężną.
21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości wzięło udział miejscowe społeczeństwo, przedstawiciel Gr. R.N., Grono naucz. i wszystkie klasy. Na program zakończenia roku szkolnego złożyło się przemówienie kier. szkoły ob. mgra Maja Jana, sekretarza Gr.R.N. ob. Miszczuka Kazimierza, deklamacje, śpiewy, występy chóru i tańce ludowe. Po rozdaniu świadectw absolwenci szkoły urządzili wspólne przyjęcie, następnie zabawę taneczną przy adapterze szkolnym.

Klasa Ib
I rząd: 1.Danuta Pluta 2. Elżbieta Osipowska 3. Jan Kornecki 4. Stanisław Białkowski 5. Jerzy Czupryn 6. Stefan Haranicz 7. Elżbieta Perczyńska 8. Jerzy Szpakowski
II rząd: 1. Edward Kliszcz 2. Teresa Pluta 3. Marian Kowalski 4. Zenon Wójcik 5. Marian Pasieczny 6. Stanisław Domaciuk
III rząd: 1. Róża Sirdak 2. Edward Gładysz 3. Elżbieta Baltyn 4.Hanna Wawszczak 5. Krystyna Kosmala 6. Stefan Brzeziński. 7. ? 8. Barbara Woś 9. Stanisława Banaszkiewicz
IV rząd: 1. Aleksander Wypych 2. Wacław Romanowski 3. Halina Borowiec 4. Stefan Mazurkiewicz 5. Marian Mazurek 6. Szpakowski Zygmunt 7. Kazimierz Białkowski Nauczycielka - Stanisława Siwko. Zdjęcie nie pochodzi z kroniki.

Rozpoznani: I rząd od lewej: 5) Halina Pasieczna, 9) Zofia Kowalska
II rząd: 1) Ryszard Chmiel, 3) Maria Woźniczka, 4, 5) nauczyciele Zofia Radomska, Jan Maj, 8) Krystyna Denis, 10) Stanisław Czerniak
III rząd: 1) Jan Krawiec, 2) Mieczysław Kowalczyk, 3) Zbigniew Pasieczny, 6) Tomasz Rycerz, 7) Ryszard Pereta, 8) Ireneusz Kawka


I rząd od lewej: Jacek Szafranek, Bogdan Batyra, Edward Kowalczyk, Stanisław Wróbel, Elżbieta Graniczka, Anna Tomaszewska, Jadwiga Banaszkiewicz, Irena Pastuszak
II rząd: Józef Krawczyk, Lucjan Wójcik, Zbigniew Opałka, Grażyna Chmiel, Anna Cisz, Regina Waryszak, Marek Sztorc, Andrzej Gileta
III rząd: Tadeusz Lipiec, Anna Mrozek, Bogumiła Dzięgielewska, Marta Zając, Stefan Czerniak, Marian Czajka, Otylia Kowalczyk
20.06.1958 (zdjęcie nie pochodzi z kroniki)

Klasa VII. I rząd od lewej: Maria Dzięgielewska, Feliksa Kociuba, Stanisława Dudek, Grażyna Kornecka, Bogda Chylińska, Joanna Warchałowska, Ewa Titijewska.
II rząd: Henryka Sochacka, Maria Zagraba, Hanna Kowalczyk, Maria Kucharska, Irena Kowalczyk, Elżbieta Waryszak
III rząd: Irena Aksamirska, Bogumiła Sałęga, Alicja Tomaszewska, Krystyna Szpakowska, Bogumiła Sidor, Zuzanna Wąsikowska, Teresa Beczkalska, Irena Denis, Mirosława Królikowska, Wiesława Kłosińska.
IV rząd: Stanisław Oszust, Zbigniew Woźniak, Wojciech Gilewski, Henryk Stępień, Tadeusz Zieliński, Stanisław Pasieczny, Andrzej Zając, Mieczysław Grzelak, Aleksander Tymoszczuk, Alfred Łukaszuk
oraz nauczyciele Stanisława i Stanisław Jabłońscy. 1958 r. Zdjęcie nie pochodzi z kroniki.

Wakacje w roku 1958 poświęcone zostały na przeprowadzenie koniecznych remontów w szkole. Ułożono dwie nowe podłogi w salach lekcyjnych, wybudowano dwa piece kaflowe, przeprowadzone drobne remonty murarskie w budynku, w kilku piecach zmieniono przepalone drzwiczki, w sali nr 5 zmieniono w oknach futryny, zrobiono cztery okna dubeltowe, przed bieleniem zeskrobano wszystkie sale.
Kupiono i przywieziono siatkę na ogrodzenie, stal teową na słupki do ogrodzenia, zrobiono 800 płyt chodnikowych, ułożono chodniki od bramy do szkoły, do komórek i ustępów, do ustępów, do studni oraz zabezpieczono budynek przed niszczeniem przez ułożenie dookoła płyt, otynkowanie podmurówki.
Wiosną doprawiono zniszczone i zupełnie poodrywane rynny od dachu, przeprowadzono remont ustępów, dachu nad budynkiem gospodarczym, poreperowano siatkę ogrodzeniową, odmalowano jesienią podłogę w kancelarii.
Również poreperowane zostały wszystkie okna, drzwi oraz pomalowano dwukrotnie z zewnątrz i wewnątrz. Poreperowano, odnowiono, pokryto politurą i szkłem 50 stolików uczniowskich i nauczycielskich.
Fundusze na przeprowadzone remonty czerpano z dotacji Wydziału Oświaty, Gr.R.N. i Komitetu Rodzicielskiego. Komitet Rodzicielski zebrał w ciągu roku około 22 000 zł.


Artykuł Sztandaru Ludu, poświęcony młodzieży w Trawnikach oraz warunkom kulturalno-oświatowym miejscowego środowiska.

Poza tym szkoła posiada około 7 m3 tarcicy sosnowej, zakupionej jesienią ubiegłego roku, około 7 m3 zużyto na legary i podłogi do dwu sal lekcyjnych.
W połowie sierpnia sprowadzono spychacz, który wyrównał ogródek szkolny za budynkiem, powiększył go dwukrotnie przez co przygotowano plac do ogrodzenia siatką od strony łąki.


Bogda Sidor, Anna Omielańczyk, Feliksa Kociuba. 1958 r. Zdjęcie nie pochodzodzi z kroniki.


W dniu 23 sierpnia 1958 r. Insp. Górny Józef przywiózł zwolnienie z ob. kier. szk. mgra Maja Jana i powierzenie p.o. kier. szk. Jabłońskiemu Stanisławowi. Przy tym oznajmił, że w inspektoracie Oświaty była w dniu 23.VIII. delegacja mieszkańców Trawnik z zebranego w wielkiej ilości podpisami ludności domagającej się w podaniu zostawienia mgra Maja Jana na stanowisku kier. szkoły. Równocześnie ludność kategorycznie oznajmiła, że nie chce Jabłońskiego na stanowisku kierownika szkoły w Trawnikach. Zwolnienia mgra Maja Jana dokonano bez podania powodu zwolnienia. Jest to dalszy ciąg prześladowania i gnębienia ob. Maja Jana zapoczątkowanego w roku 1951.

Kierownik Szkoły

mgr Jan Maj
1955-57 - 1958/59
Napisz do mnie aktualizacja:
27.02.2011
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony