Kronika szkoły

1955 - 1957

1955/56


1.X.1955

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgromadziło w szkole wszystkich nauczycieli, dzieci i rodziców. Rozpoczęcie przebiegło w uroczystej atmosferze.
Zespół nauczycielski składa się z następujących osób:
 1. Goś Stefania - nauczycielka
 2. Jabłońska Marian - nauczycielka
 3. Jabłoński Stanisław - kierownik szkoły
 4. Juszczak Irena - nauczycielka
 5. Kolis Józef - nauczyciel
 6. Krukowska Stanisława - nauczycielka filii w Ewopolu
 7. Rybak Zofia - nauczycielka
 8. Dohojda Janina - przewodnik drużyny
 9. Lewandowska Małgorzata - nauczycielka
Szkoła liczy 7 klas oraz 11 oddziałów. Do szkoły naszej Wydział Oświaty P.P.R.N. w Lublinie dołączył szkołę o jednym nauczycielu w Ewopolu w charakterze klas filialnych.
Ilość uczniów przedstawia się następująco:
Klasa Dzieci
Ia i Ib 54
IIa i IIb 55
IIIa 41
IVa 47
V 48
VI 45
VII 21
Ic, IIc, IIIb, IVb 21 - Ewopole
Razem uczniów 341

1.X.55

Z dniem 1.X.55 przybyła do szkoły ob. Lewandowska Małgorzata - nauczycielka.

1.II.56

Z dniem 1.II.56 odeszła nauczycielka ob. Lewandowska Małgorzata.

23.6.56

Rok szkolny 1955/56 zakończono uroczyście.
Na ogólną liczbę 328 uczniów z końcem roku szkolnego otrzymało promocję 281 uczniów, w tym ukończyło szkołę 27 uczniów.

1956/57

3.IX.56.

Na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego zgromadziło się całe grono nauczycielskie, rodzice i uczniowie.
Zespół nauczycielski składa się z 10 osób:
 1. Goś Stefania - nauczycielka
 2. Jabłońska Maria - nauczycielka
 3. Jabłoński Stanisław - kierownik szkoły
 4. Juszczak Irena - nauczycielka
 5. Kolis Józef - nauczyciel
 6. Krukowska Stanisława - nauczycielka
 7. Pojmaj Janina - nauczycielka
 8. Rayss Ewa - nauczycielka
 9. Siwko Stanisława - nauczycielka
 10. Wawer Zofia - nauczycielka

1.XI.56.

Pojmaj Janina odeszła na urlop macierzyński, na jej miejsce skierowana została ob. Radomska Zofia.

1.II.57.

Zakończono półroczną pracę w szkole. Od półrocza ob. Pojmaj Janina została przeniesiona do pracy w Lublinie. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się: na ogólną liczbę 365 dzieci, klasyfikowano 360, bez ocen niedostatecznych 278 uczniów.
Rozpoznani. I rząd od lewej: nauczyciele 1) Maria Jabłońska, 2) Stefania Goś, 3) Stanisław Jabłoński, 4) Zofia Wawer, 5) Irena Juszczak
II rząd: 3) Alicja Glonek, 4) nauczyciel Józef Kolis, 6) Emilia Baltyn, 7) Kropernicka
III rząd: 1) Anna Szklanna, 2) Józefa Kowalska, 3) Wanda Domańska, 8) Chwil (pierwszy od prawej)
IV rząd: 1) Elżbieta Wilk

3.05.1957

Rozpoznani. I rząd od lewej: 1) Elżbieta Osipowska, 2) Danuta Pluta, 3) Barbara Woś
II rząd: 1) Wawszczak, 2) Janina Pluta, 3) Stanisława Banaszkiewicz
III rząd: 1) Elżbieta Baltyn(?), 2) Krystyna Kosmala, 3) nauczycielka Siwko, 4) ?
IV rząd: 1) Jan Kornecki, 2) Halina Borowiec, Stanisław Domaciuk
Zdjęcie nie pochodzi z Kroniki. 3.05.1957, klasa Ia

21.6.57.

Rok szkolny 1956/57 zakończono uroczyście. Szereg uczniów otrzymało nagrody w postaci książek, dyplomy oraz wyróżnienie za dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
Na ogólną liczbę 365 uczniów otrzymało promocję 336 uczniów, w tym ukończyło szkołę 37 uczniów.
Rok szkolny przebiegł bez poważniejszych niedociągnięć ze strony nauczycieli. Grono dzięki wytężonej całorocznej pracy spowodowało, że tylko 29 uczniów nie otrzymało promocji.
Dzięki staraniom kierownika szkoły wszyscy nauczyciele mieli znośne warunki mieszkaniowe oraz uzyskano 3 sale w budynku Czyszczalni. Wiele pomocy i wkładu pracy włożył Komitet Frontu Narodowego i osobiście Buczma Stanisław - przewodniczący Komitetu a następnie w przygotowaniu sal lekcyjnych ob. Lewandowski Kazimierz - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego.
Rok ubiegły dzięki uchwałom VIII Plenum K.C. P.Z.P.R. przyniósł szereg zmian w stosunku Władz do Szkoły, nauczycieli i postulatów rodziców. Od 15.XII.56 wprowadzono we wszystkich szkołach nauczanie religii jako przedmiotu nadobowiązkowego. Naukę religii prowadzi ks. Szczuka Stanisław.
Pracę w roku szkolnym zakończono z dużym zadowoleniem z dobrych wyników pracy.
Rozpoznani: I rząd: 1) Marek Malinowski, 3) Wiesława Biszkont, 4) Elżbieta Słapa? 7) Maria Wójcik, 9) Barbara Banaszkiewicz
II rząd: 4) nauczycielka Maria Jabłońska, 5) Teresa Przychocka, 9) Edmund Waryszak, 10) Cisz
III rząd: nauczyciele 1) Zofia Wawer, 2) Zofia Radomska, 3) Irena Juszczak, 4) Józef Kolis, 5) Stefania Goś, 6) Stanisław Jabłoński
1954/55 - 1957/58Napisz do mnie aktualizacja:
15.06.2004
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony