Kronika szkoły

1954/551.IX.

Rok szkolny 1954/55 rozpoczęto uroczyście. W zespole nauczycielskim zaszły dalsze zmiany. Obsada składa się:
 1. Bochyńska Janina-przewodnik drużyny
 2. Goś Stefania-nauczycielka
 3. Jabłońska Maria-nauczycielka
 4. Jabłoński Stanisław-kierownik szkoły
 5. Juszczuk Irena-nauczycielka
 6. Sikora Krystyna-nauczycielka
 7. Zieliński Tadeusz-nauczyciel
Do pełnej obsady nauczycieli brakuje jednej osoby. Zestawienie uczniów przedstawia się następująco:
Klasa uczniów
Ia i Ib 58
II 38
III 46
IV 44
V 43
VI 36
VII 35
Oddziałów 8 - dzieci 300

23.IX.

Przybył nowy nauczyciel Kolis Józef - absolwent P.W.S.P.

23.IX.

Zorganizowano wycieczkę na Centralną Wystawę Rolniczą do Lublina. W wycieczce wzięło udział 80 dzieci. Uczniowie mogli zobaczyć wielki postęp w dziedzinie uprawy i hodowli. Zainteresowanie dzieci eksponatami było bardzo duże. Po zwiedzeniu wystawy dzieci były na przedstawieniu w teatrze, oraz zwiedziły odbudowany Lublin.

12.X.

Dla upamiętnienia Dnia Wojska Polskiego i rocznicy bitwy pod Lenino zorganizowano uroczysty apel.

18.X.

W "Marszach Jesiennych" szlakiem zwycięstw wzięło udział ogółem 80 uczniów, w tym 47 dziewcząt.

10.X.

Drużyna harcerska obchodziła swoje wielkie święto - zbiórkę sprawozdawczo-wyborczą.

Zbiórka rozpoczęła się raportem i przywitaniem sztandaru. Sztandar niosą wyróżniający się: Zagraba Wanda, Wrzesz Lech i Kowalczyk Krystyna.

Przewodniczącą Rady Drużyny została wybrana Adamska Anna - kl. VI. A oto fragmenty części artystycznej - kilka scen z "Tańca Przyjaźni".

Jedna z figur w wykonaniu uczennic: Szachny M. i Cieślak J.
(Mieczysława Szachna i Jagoda Cieślak)

Jeszcze jedna figura.

1.XI.

Kol. Zieliński Tadeusz odszedł do W.P. oraz przybył nowy nauczyciel ob. Jabłoński Zdzisław.

14.XI.

Wybrano nowy Komitet Rodzicielski, składający się z 16 osób.
W skład Prezydium weszli:
 1. Psujek Stanisław, przewodniczący
 2. Warchałowska Janina, z-ca
 3. Zawadzka Helena, sekretarz
 4. Kucharski Tadeusz, skarbnik
 5. Cisz Stefan, członek
 6. Budzyńska Maria, członek

Wybrano także czteroosobowe Rady Klasowe

20.XI.

Odeszła z naszej Szkoły kol. Sikora Krystyna. Za samodzielne opuszczenie pracy została przeniesiona do Łańcuchowa.
Szkoła pracuje bez 1 nauczyciela.

4.XII.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów pracowali wszyscy nauczyciele. Przeprowadzono pogadanki w klasach i na zebraniach, organizowano zebrania, wygłaszano pogadanki przez radiowęzeł, wykonywano gazetki i błyskawice, udekorowano salę wyborczą. W wyniku pracy 94,6% obywateli brało udział w wyborach do Rad Narodowych. Do Gromadzkiej Rady Narodowej został wybrany z nauczycieli ob. Jabłoński Stanisław - Kierownik Szkoły.

1955

9.I.

Szkoła wraz z Komitetem Rodzicielskim przygotowała "Zabawę Noworoczną" przy choince dla dzieci szkolnych. Każdy uczeń otrzymał upominek.

17.I.

W dziesiątą rocznicę wyzwolenia Warszawy zorganizowano uroczysty poranek.

23.II.

Dla upamiętnienia powstania Armii Czerwonej - wyzwolicielki narodu polskiego z okupacji hitlerowskiej zorganizowano uroczysty apel.

5.III.

W rocznicę śmierci Józefa Stalina uroczysty apel poświęcono życiu i pracy tego wielkiego przywódcy narodu.

8.III.

Uroczysty apel poświęcono kobietom. Z dniem 8.III wprowadzono zmiany w przydziale godzin i przedmiotów nauczania. Powodem zmiany było przybycie nowej nauczycielki ob. Baran Aliny.

28.III.

W rocznicę śmierci K. Świerczewskiego Drużyna Harcerska przygotowała uroczysty apel.

18.IV.

W rocznicę urodzin B. Bieruta uczczono uroczystym apelem. Na apel złożyły się: pogadanka o życiu i pracy B. Bieruta oraz wiersze i recytacje.

1.V.

Nauczyciele wraz z młodzieżą szkolną wzięli udział w manifestacji w Piaskach.

Na manifestację młodzież udała się samochodami otrzymanymi z Budowy Elewatora i Budowy Kanału Wieprz-Krzna.

Czoło pochodu naszej szkoły w pochodzie 1 Maja w Piaskach.

Dalsza grupa naszych uczniów w czasie pochodu.

14. V.

W Biskupicach odbyły się Rejonowe Zawody Matematyczne, w których z naszej szkoły wzięło udział 8 uczniów z klasy V i 8 uczniów z klasy VII. Do zawodów powiatowych zakwalifikowało się: 6 uczniów z klasy V i 5 uczniów z kl. VII.

15.V.

W Powiatowych Igrzyskach Harcerskich wzięła udział i nasza Szkoła. Reprezentowaliśmy następujące konkurencje: czwórbój lekkoatletyczny, sztafetę 4 z 50 m, tor przeszkód, piłkę ręczną. Sztafeta dziewcząt w składzie: Zawadzka Krystyna, Zielińska Barbara, Mróz Teresa i Nizioł Teresa zajęła II Miejsce. Zespół dziewcząt w składzie: Wójcik Kazimiera - Kowalczyk Henryka - zajął III miejsce w czwórboju, a zespół chłopców w składzie: Wójcik Stefan, Szklanny Franciszek - II miejsce. Drużyna chłopców piłki ręcznej zajęła III miejsce.

22.V.

W powiatowych Zawodach Matematycznych Kowalczyk Henryka zajęła I miejsce, a Zielińska Barbara II miejsce.

1.VI.

Międzynarodowy Dzień Dziecka upamiętniono uroczystym ogniskiem, występami artystycznymi i zawodami sportowymi.

25.VI.

Uroczyście zakończono rok nauki 1954/55. Na uroczystość złożyły się przemówienia przedstawiciela Wydziału Oświaty P.P.R.N. w Lublinie ob. Górnego Józefa, Kierownika Szkoły, Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego oraz dzieci. Po przemówieniach i rozdaniu świadectw odbyła się bogata część artystyczna w wykonaniu dzieci wszystkich klas.
Oto niektóre liczby świadczące o pracy naszej szkoły.

Wyniki zbiórki surowców wtórnych i odpadków użytkowych.
Lp. Nazwa surowców Plan nałożony przez GS Wykonanie %
1 Makulatura 240 kg 375 kg 156,3
2 Tłuczka szklana 240 kg 244 kg 102,0
3 Butelki 1 l - 125 szt -
4 Butelki 0,5 l - 297 szt. -
5 Butelki 0,75 l- - 234 szt. -
6 Butelki 0,25 l - 106 szt. -
7 Złom metali kolorowych 40 kg 69 kg 172,5
8 Złom stalowy i żeliwny 1 400 kg 1 730 kg 123,6

Wyniki IV Konkursu Czytelniczego.
 1. Ilość uczniów w klasie II-VII - 246
 2. Ilość uczestników Konkursu - 237
 3. Zakończyło czytanie - 209
 4. Złożyło prac - 141
 5. Prowadziło dzienniczki - 151
 6. Czytało w domu - 80
 7. Prace zespołowe wykonywało - 52

Biegi Narodowe
 1. Zgłosiło się do biegów - 104, w tym 48 dziewcząt
 2. startowało - 91, w tym 44 dziewcząt
 3. Ukończyło bieg - 91, w tym 44 dziewcząt
 4. Uzyskało normę - 73, w tym 39 dziewcząt
 5. Nie uzyskało normy - 18, w tym 5 dziewcząt
[...]
1953/54 - 1955-57Napisz do mnie aktualizacja:
20.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony