Kronika szkoły

1938/39Rok szkolny rozpoczęto 5 września 1938 nabożeństwem w Biskupicach. Pracę rozpoczęło 6 sił nauczycielskich, tego p. Wośkowa uzyskała urlop macierzyński od 5/IX - 15/X br. Na końcu zachorował p. Wośko i miał urlop z przerwą tygodniową od 13/IV do 21/VI 1939 r. Plan pracy był trzykrotnie zmieniany. Grono pracowało ponad normę od 2 - 5 godzin tygodniowo.
Podczas roku szkolnego od 2/X - 10/X obchodzono "Tydzień Szkoły Powszechnej", na program złożyły się pogadanki w klasach, propaganda wśród społeczeństwa za pomocą ulotek, zbiórka i rozprzedaż nalepek, a na zakończenie odbył się propagandowy pochód po osadzie i wsi. W dwóch punktach dzieci zatrzymały się i odśpiewały kilka piosenek. Każda klasa niosła hasła na transparentach. Wynik finansowy tygodnia 28 zł 91 gr.
W dniu 31.X w każdej klasie odbyły się okolicznościowe pogadanki o "Dniu Oszczędności", poczym rozdano dyplomy dzieciom, które przyczyniły się do zbierania oszczędności.
XX lecie odzyskania Niepodległości obchodzono bardzo uroczyście. Szkoła została udekorowana, w oknach były witraże, wieczorem cały budynek był oświetlony. Na cmentarzu zostały złożono wieńce od klas i organizacyj uczniowskich. Przed szkołą odbyło się odsłonięcie popiersia Marszałka Piłsudskiego zakupionego z funduszu ofiarowanego przez grono naucz. Popiersie Marszałka ma być w VII klasie na postumencie. Wieczorem na placu L.M. i K. odbyło się ognisko, na które przybyła licznie ludność Trawnik. Przy ognisku staraniem p. Malickiej odbyła się inscenizacja i pieśni odśpiewały dzieci, które swą treścią wiązały się z uroczystością.
W dniu 18, 19 i 20 listopada 1938 r. całe grono było na przeszkoleniu oplg. w Milejowie.
W wigilię Bożego Narodzenia przy pomocy Koła Rodziców i Powiatowego Komitetu Pomocy dzieciom wydano 3 pary obuwia, 2 płaszcze, 8 swetrów, 12 pończoch, 4 p. rękawiczek, 6 koszul, 2 chusteczek do nosa i szalików i 21 m materiału na sukienki.
Od 13 stycznia 1939 dożywiano w szkole 60 dzieci, wydano porcyj 5012, za 209 zł 14 gr. Dożywianie trwało do 24 maja. Również na początku roku zakupiono za 25 zł książek dla ubogiej dziatwy, które wypożyczano do nauki.
W dniu 1 lutego rano odbyła się akademia z okazji Imienin Pana Prezydenta. Dziatwa wysłuchała pogadanek, odśpiewała okolicznościowe piosenki i wygłaszała wierszyki.
Wieczorem Zarząd Koła Rodzicielskiego urządził zabawę, która przyniosła dochodu 255 zł 04 gr. na pomoce naukowe.
Zimą prowadzono kursy wieczorowe od 22/XI - 31/III. Słuchaczy było 160. Uczyło 4 nauczycieli. Kurs rozłożony na dwa lata, przygotowujący do egzaminu w zakresie szkoły powszechnej.
Również prowadzono pracę oświatową w Strzelcu i Związku Młodej Polski. Bibliotekę prowadzą pod nadzorem Kierownika absolwentki szkoły.
Trawniki zostały zaliczone do C.O.P. - na miejscu zlikwidowanej Cukrowni zaczęto budować fabrykę wyrobów włókienniczych, która zatrudniać będzie młodzież żeńską.
W dniu 1.X.1938 r. na podstawie umowy Polska odzyskała Śląsk Zaolziański, część w Tatrach i w Pieninach od Czechosłowacji. Sukces ten bardzo dodatnio odbił się na naszych wychowankach, a wykazał, że tylko liczyć możemy na własne siły.

Wycinek z czasopisma

W dniu 1.IV. został obwód lubelski podzielony na powiaty, a więc powiat lubelski objęty został w zakresie szkolnictwa powszechnego Inspektoratem Szkolnym w Lublinie. Długoletni inspektor szkolny p. Kaczorowski Bolesław przeszedł na emeryturę, a od 1.IV. nowym inspektorem został mianowany p. Leonard Krupczak dotychczasowy inspektor szkolny miejski. Zastępcą na powiat został p. Dobrowolski, który objął część powiatu z gminą Jaszczów do wizytowania.
Przy końcu marca Niemcy zażądali od Polski ustąpienia Gdańska i zezwolenia na budowę autostrady przez Pomorze - Rząd ogłosił Pożyczkę na dozbrojenie armii powietrznej. Dziatwa tut. szkoły zebrała samorzutnie 40 zł 22 gr. za to kupiono 2 bony P.O.P., a 6 zł 22 gr. wysłano na F.O.M. Ponadto inne organizacje na terenie szkoły i Koło Rodziców także wzięły udział w subskrypcji P.O.P. o czym świadczy wycinek z gazety:


Również kier. szkoły współpracował z miejscowym Komitetem P.O.P. który zebrał deklaracyj na sumę 2000 zł.
12 maja, w czwartą rocznicę zgonu Marszałka Piłsudskiego przed szkołą udekorowaną urządzono żałobną akademję przy udziale dzieci i starszego społeczeństwa.
23, 24 i 25 odbyła się wycieczka do Warszawy. Wzięło udział 41 dzieci i 2 panie z Koła Rodziców. Wycieczkę prowadził kier. szkoły. Zabraliśmy ze sobą dzieci ze szkoły w Łańcuchowie. Dzieci zwiedziły Warszawę, jej zabytki, ogród zoologiczny itd. Liczne zdjęcia świadczą o jej przebiegu:

Zdjęcia z wycieczki do Warszawy:A 13 czerwca dzieci z kl. III, IV pod opieką p. Wośkoweji i Hobotowej do Lublina. Wróciły pełne wrażeń z poznania swego miasta. Brało udział w wycieczce 70 osób.
W dniu 18 czerwca o 4 po południu odbyło się zakonczenie roku, na które złożyły się popisy dzieci z każdej klasy, orkiestry, ćwiczenia gimnastyczne, pląsy i tańce. Ludzi było bardzo dużo. Popis trwał 2 godziny. Dzieci otrzymywały brawa. Na dużych tablicach wywieszono sprawozdania z działalności organizacyj istniejących na terenie szkoły oraz czytelnictwa.

Zdjęcia z popisów:


W dniu 21 czerwca po nabożeństwie w Biskupicach wychowawcy rozdali świadectwa roczne.
Po zakończeniu roku szkolnego dziatwa brała udział w "Święcie Morza". Dziewczynki odtańczyły przy ognisku pląs do słów "Żeglarzu [...]", deklamowały i śpiewały na łodzi podczas defilady. Pracą kierowała p. Malicka.
Jeszcze wspomnę o pracy organizacyj szkolnych, a więc:
Spółdzielnia Uczniowska liczy 92 udziałowców. Szerzyła ideę spółdzielczości, czytelnictwo i oszczędzanie na wycieczki.
Obrót roczny 641 zł 09 gr.
L.O.P.P. liczył 121 członków, zorganizował "Tydzień L.O.P.P." urządzał kilka pogadanek organizacyjnych i praktycznych. Zebrał zł 26 gr. 13.
Harcerki pracowały zgodnie z planem, pomagały przy dożywianiu, zorganizowały "Jasełka", z czego 18 zł 14 gr przeznaczyły na dożywianie. W dniu 1.II.39 r. składały przyrzeczenia i otrzymało 9 krzyże harcerskie.
Szkolna Kasa Oszczędności zbierała oszczędności, urządziła "Dzień Oszczędności" i uzyskała IV nagrodę w konkursie S.K.O.
Bibliotekę prowadziła p. Hobotowa. Wypożyczała
Klasa dzieci Tomów Przeciętna na 1 ucznia
V 55 502 9
VI 56 555 10
VII 46 572 12

Zajęła się prenumeratą czasopism dla dzieci. czytano w szkole 12 Płomyków, 12 Płomyczków, 9 M. Płomyczków, 1 Młodego Obywatela, 3 egz Młodego zawodowca.
Orkiestrę prowadziła p. Malicka. Dużo czasu poświęcała na nauczanie grania z nut. Orkiestra brała udział we wszystkich uroczystościach na terenie szkoły.1937/38 - 1939-44Napisz do mnie aktualizacja:
14.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony