Kronika szkoły

1936/37

Rok szkolny zaczął się dnia 3 września 1936 r. Grono nauczycielskie pozostało to samo, zmienił się ksiądz prefekt, na miejsce ks. Supryna przybył ks. Kopciński Jakub.
Podczas wakacyj była na kursie W.F. p. Ananiewicz Helena w Augustowie.
Uroczyście obchodzono na terenie szkoły "Tydzień Szkoły Powszechnej", podczas którego dzieci odegrały baśń, dochód czysty około 50 zł.
Dzień oszczędności poświęcony był propagandzie idei oszczędzania, urozmaicony pogadankami, ulotkami, hasłami, wykresami, ilustracjami a na zakończenie członkowie S.K.O. odegrali sztuczkę "Marzenie Antka Radonia". Zysk przeznaczono na fundusz S.K.O.
W dniu 11 listopada dzieci złożyły wieńce na grobach poległych, tam odbyła się uroczystość odzyskania niepodległości, na końcu p. Radomski odczytał list z 7 p. uł. z podziękowaniem dla dzieci za opiekę na cmentarzu.
Klasa VII po odczytaniu odezwy Pana Prezydenta zainicjowała zbiórkę na pomoc zimową. Rezultat był dodatni, o czym świadczy wycinek z Kuriera Porannego. Starały się zebrać jak najwięcej i najsolidniej wywiązały się z obowiązku, który same sobie narzuciły.


Staraniem Koła Rodziców uzyskano 50 zł na dożywianie dziatwy. Kwotę tę przyznała Cukrownia Trawniki. Również Wydział Powiatowy przyznał na 6 miesięcy po 14 zł. Grono naucz. prowadziło dożywianie w szkole, objęło 36 dzieci przez 4 miesiące a 24 dzieci przez 2 miesiące. Ogólny koszt dożywienia i akcji tranowej wynosił przeszło 180 zł.
Spółdzielnia uczniowska urządziła "Choinkę" dla 70 członków urozmaicony był wieczór kolendami, inscenizacją i Św. Mikołaj rozdał podarunki złożone z ciastek, cukierków i przyborów piśmiennych.
Koło Rodzicielskie dorocznym zwyczajem urządziło zabawę na dobudowę sali - czysty zysk ponad 300 zł jest dowodem solidnej pracy Komitetu zabawy. Wysiłek ten ilustruje wycinek z gazety:


Na budowę sali grono opodatkowało się w kwocie 42 zł, łączne sumy złożone na P.K.O. dochodzą do 1000 zł, oraz wapna gaszone, kamień i 12 sztuk drzewa na belki. Jednak akcję paraliżował brak słowności technika Wydziału Powiatowego, który planu nie wykonał na wiosnę i budowa nadal się przedłuża.
Obchodzono uroczyście "Imieniny Pana Prezydenta", "19 marca". Od 15/I - 3/II nauka odbywała się z przerwami, przy bardzo słabej frekwencji, z powodu mrozów i zasp. Mrozy ponad 30° C.
8 maja 1937 dzieci starsze przystąpiły do bierzmowania w Biskupicach. Bierzmowania udzielił ks. biskup Fulman.
Drugą rocznicę zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodziły dzieci poważnie; ubrały portret w zieleń i w barwy narodowe przed szkołą - deklamowały, odczytały wyjątki z pism, zaśpiewały pieśni. Harcerze pełnili wartę honorową, a wieczorem palili ognisko.
23 maja 1937 urządzono miejscowe święto W.F. Zgromadziła się liczna publiczność. Program podobał się wszystkim, dzieci wyglądały wspaniale w kostiumach.
W czerwcu wyruszyła wycieczka złożona 40 osób w tym 7 starszych i młodzieży do Gdyni. Dzieci zwiedziły port, urządzenia, miasto i wyjechały na pełne morze statkiem, by w drodze

Fotografia zrobiona na motorówce w porcie w dniu 7.VI.1937.

powrotnej zwiedzić Hel (port rybacki, latarnię, plażę). Wycieczkę zorganizowała L.M. i K. i brało udział przeszło 100 dzieci z obwodu lubelskiego. Dodać należy duży wysiłek rodziców na pokrycie kosztów. Spółdzielnia dała 62 zł a Wydział Powiatowy 50 zł.
18 czerwca 1937 r. wybrała się kl. III na zwiedzenie miasta Lublina grupa dzieci w liczbie 34.
20 czerwca 1937 odbyło się w Biskupicach święto rejonowe W.F. Udział wzięły i dzieci z Trawnik. Ogromne masy wykonywały ćwiczenia, pląsy, tańce i stawały do zawodów. Zawodom przyglądały się tłumy ludzi i przedstawiciele władz. Chłopcy zajęli w zawodach 3 pierwsze miejsca, 2 drugie miejsca (bieg 60 m, rzut piłką, sztafeta, skok w dal), a dziewczynki otrzymały dyplom za tańce. Najlepszy zawodnik to Słowik 2 medale złote, 1 srebrny i udział w sztafecie. Następnego dnia odbyło się nabożeństwo w Biskupicach a popołudniu popis z okazji zakończenia roku szkolnego. Mimo dnia powszechniego zebrało się dużo rodziców. Popis był klasami. Na zakończenie odbyło się pożegnanie klasy VII.


W porze zimowej całe grono pracowało z młodzieżą pozaszkolną. Na zjeździe teatralnym w Lublinie zespół trawnicki wyróżnił się na co zwrócił uwagę p. Kurator Lewicki.


Na terenie szkoły pracowały następujące organizacje szkolne: L.O.P.P Harcerstwo męskie i żeńskie, P.C.K. Spółdzielnia i S.K.D. Brały udział dzieci w chórze i orkiestrze, którą prowadziła p. Malicka.


Zaznaczyć trzeba, że stosunek samorządu do szkoły jest przychylny co świadczy realizacja budżetu szkolnego w terminie.1935/36 - 1937/38Napisz do mnie aktualizacja:
10.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony