Deutsche Version

Kolejka polowa Bełżec - Trawniki

To jest najbardziej zagadkowa sprawa dotycząca Trawnik z jaką się dotąd spotkałem. Nikt niczego nie słyszał o kolejce wąskotorowej w Trawnikach. Niektórzy z pytanych przypominają sobie krótki odcinek wąskich torów wzdłuż drogi prowadzącej do Wieprza obok starej szkoły. Ponoć było spławiane drewno i tu, w Trawnikach, przeładowywane na wagony kolejowe. Wąskie tory wiodły od Wieprza do głównej drogi (gościńca) skąd ładunek drewna przewożony był na stację. Ale to bardziej przypuszczenia niż fakty. Tymczasem istnieje namacalny dowód istnienia linii wąskotorowej Trawniki - Bełżec: rozkład jazdy z 1915 r. i taryfa. I nic ponadto. Żadnego śladu w terenie, nasypu, przepustu, czy mostu wskazującego na trasę tej kolejki. Niemiecko brzmiące nazwy niektórych miejscowości wskazują na Niemców lub Austriaków, jako inwestorów i budowniczych. Nie udało mi się znaleźć polskich odpowiedników dla miejscowości Schumkasse, Wilhelmstal, Sorge, Neu-Hanau i Spitzkehre. Wierba to Wierzba a Ruski to najprawdopodobniej Łopiennik Dolny.

Żywot kolejki polowej Bełżec - Trawniki (tak oficjalnie się nazywała), należy przypuszczać, nie był długi. Już w 1916 została oddana do użytku normalnotorowa linia Rejowiec - Bełżec. Nasza linia wąskotorowa straciła więc rację bytu i zapewne została szybko rozebrana. I tak skutecznie, że wszelki słuch po niej zaginął. A może coś gdzieś zostało? Ja penetrowałem w końcu tylko najbliższe okolice Trawnik. Dodam tylko, że kiedyś mój ojciec opowiadał, że w okolicach mojej obecnej działki (przy bocznicy do elewatora, mniej więcej w połowie odległości między dworcem a elewatorem) był nasyp po kolejce wąskotorowej. Samej kolejki za pamięci mego ojca, urodzonego w 1914, już nie było. Uznałem to wtedy za całkiem prawdopodobne ale zakładałem, że mogła to być kolejka należąca do cukrowni, służąca do zwożenia buraków z okolicznych pól. Może to jednak był ślad po tajemniczej kolejce polowej Bełżec - Trawniki?

05.11.2001W międzyczasie trafiłem na materiały o kolejce, które pozwalają mi na próbę odtworzenia jej krótkiej historii.

Wszystko zaczyna się 28 czerwca 1915 r. Szefostwo wojsk kolejowych niemieckiej armii "Bug" podejmuje tego dnia decyzję budowy kolejki wąskotorowej dla lepszego zaopatrzenia aprowizacyjnego niemieckiej armii "Bug" działającej wtedy w okolicach Zamościa. Kolejka miała być doprowadzona w okolice Chełma i tam łączyć się z rosyjską siecią normalnotorową. Już następnego dnia 29.06.1915 r. budowę rozpoczęła 7 E.B.K (Eisenbahnkompanie) wraz z 13 (!!!) innymi kompaniami. Zamość osiągnięto 01.08.1915, 25.08.1915 linia doszła ostatecznie do Trawnik.

Budowa kolejki. 90 km gdzieś między Wólką Orłowską a Krasnymstawem. Fot. Carl Büscher.

Drezyna na trasie kolejki. Fot. Carl Büscher.

Kolejka Trawniki - Bełżec (przez Zamość) była jedną z ważniejszych na froncie wschodnim (prawie 120 km), Jako jedyna kolejka polowa oprócz linii Toruń - Raciąż, po przesunięciu się frontu służyła komunikacji publicznej. Nie jest jasne dlaczego tak się stało.

Eksploatacja linii rozpoczęła się natychmiast. Ruch prowadziły 101, 102 i 104 Feldbahn-Bietriebskompanie. Przewożono ok. 1 tysiąca ton ładunków dziennie. Zastanawiano się nawet nad budową drugiego toru od Bełżca do Tomaszowa. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu ze względu na duże koszty. Ponadto długotrwałe ulewne deszcze po 20 sierpnia 1915 roku spowodowały rozmakanie torowisk kolejki, co szczególnie w nocy doprowadzało do wielu wykolejeń. Widać kolejka polowa, budowana w iście ekspresowym tempie, od strony technicznej pozostawiała wiele do życzenia. Ponadto we wrześniu 1915 r. rozpoczęto budowę linii normalnotorowej z przeznaczeniem dla wojska na trasie Bełżec - Zwierzyniec - Zawada - Rejowiec, którą w styczniu doprowadzono do linii Lublin - Chełm. Kolejka tym samym traciła rację bytu.

20 listopada 1915 r. wprowadzono na całej trasie Bełżec - Trawniki ograniczony ruch pasażerski.

Lokomotywownia i lokomotywa wąskotorowa na stacji Trawniki. Fot. Carl Büscher.


Pod koniec 1915 roku dalszą budowę kolei normalnotorowej Bełżec - Rejowiec przekazano austriackiemu dowództwu wojskowemu. Z wąskotorowej kolei cesarstwo Austro-Węgierskie w styczniu 1916 roku kupiło tylko część trasy Bełżec - Tomaszów wraz z trzema lokomotywami i 30 wagonami. Tak więc niemiecko-polski rozkład jazdy ważny był nieco ponad miesiąc. Ministerstwo Wojny oddało te trasę do dyspozycji Polskiego Gubernatorstwa Wojskowego. Ten krótki odcinek miał służyć transportowi produktów rolnych.

Warto dodać, że kolejka Bełżec - Trawniki częściowo przebiegała (w okolicach Krasnegostawu) po trasie istniejącej wcześniej rosyjskiej kolejki wąskotorowej, która początek miała w Biłgoraju i biegła w kierunku północnym.

Stare widokówki. Wiadukt i przeładunek w Bełżcu.

Rosyjska lokomotywa na st. Krasnystaw. Przed 1915 r. Zbiory Muzeum w Krasnymstawie.

Stacja Krasnystaw. Przed 1915 r. Zbiory Muzeum w Krasnymstawie.


W numerze 11 z 2002 r. pisma "Świat kolei" można znaleźć bardzo obszerny artykuł pt. "Wojskowa kolej polowa Bełżec - Trawniki", autorzy Carlheinz Becker, Helmut Pochadt. Zainteresowanym gorąco polecam.

Trasa kolejki ("Świat Kolei" 11/2002)

Podziękowania

Bez pomocy innych ta strona albo byłaby bardzo skromna, albo wręcz nie byłoby jej wcale. Wyrazy wdzięczności niech zechcą przyjąć:

21.01.2002


Napisz do mnie aktualizacja:
5.11.2009
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony