INWENTARYZACJA
architektoniczno-konstrukcyjna obiektu (kaplicy)
zlokalizowanego w Trawnikach woj. lubelskie

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczo-konstrukcyjnej kaplicy zlokalizowanej na terenie parku w miejscowości Trawniki woj. lubelskie.

1. DANE OGÓLNE

1.1. Powierzchnia zabudowy - 43,25 m2.
1.2. Ilość kondygnacji - jedna.
1.3. Podpiwniczenie - całkowite.
1.4. Kubatura - 372,66 m3.

2. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

2.1. Fundamenty - nie inwentaryzowano.
2.2. Mury podziemia - cegla pełna ceramiczna.
2.3. Mury przyziemia - słupy narożne z cegły pełnej ceramicznej, natomiast wypełnienie mur "dziki" z wapienia.
2.4. Stropy - ceramiczne na belkach stalowych kolejowych nietypowych (stopka - 11,4 cm, wysokość - 10.0 cm i główka szerokości 5,8 cm) - odcinkowy.
2.5. Stropodach - j.w.
2.6. Nadproża - łukowe z cegły pełnej ceramicznej.

3. OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH.

3.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne kat. II.
3.2. Stolarka okienna - metalowa nietypowa.
3.3. Stolarka drzwiowa - drewniana nietypowa.
3.4. Krycie dachu - dachówka ceramiczna zakładkowa.
3.5. Posadzki:
  • - w podziemiu - cementowa
  • - w przyziemiu - mozaika z płytek terrakoty 15/15 cm o barwie bialej i żółtej.
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że inwenteryzowany obiekt (kaplica) jest od dłuższego czasu niekonserwowany i wykazuje liczne ślady dewastacji i zniszczenia. Dotyczy to głównie schodów wejściowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek itp. Poważniejszych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych nie stwierdzono. Ubytki wykazują ściany z wapienia od strony ogródków działkowych wskutek rozsadzania przez korzenie rosnących drzewek.

UWAGA! Wymiary podano łącznie z tynkiem.


Rzut podziemia


Rzut przyziemia


/>
Elewacja bocznaPowyższy dokument (z lat siedemdziesiątych) nie ma żadnych informacji o urzędzie, który go wystawił. Podpisany jest jedynie w ten sposób:


Napisz do mnie aktualizacja:
15.11.2003
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony