Kanalizacja

Trawniki będą skanalizowane. Prace rozpoczęto w 2007 r. od budowy oczyszczalni i kładzenia rur kanalizacyjnych wzdłuż ulicy od ośrodka zdrowia do skrzyżowania przy moście na Wieprzu. Ostatnio (2008) nie widać, by trwały jakieś roboty.
Oczyszczalnie wybudowano w dolinie Wieprza na terenie zalewowym, co jest dla mnie fascynującą zagadką. Ciekawy jestem, jak się zabezpieczą przed powodzią. Poczekamy, zobaczymy.

Budowa oczyszczalni. 29.09.2007.

Oczyszczalnia 7.12.2007.

Napisz do mnie aktualizacja:
5.10.2008
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony