Szczegóły techniczne dotyczące Cukrowni Trawniki wg publikacji


SPIS CUKROWNI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LISTE DES FABRIQUES DE SUCRE

DE LA REPUBLIQUE POLONAISE

SUGAR FACTORIES

IN POLAND

WARSZAWA
WYDANIE "GAZETY CUKROWNICZEJ"
1926


Odległość od stacji kolejowej około 400 mtr. Własna bocznica kolejowa szerokotorowa.

Normalny przerób dobowy buraków 4500 q, kryształu 600 q, kostek 150 q, pras. Fabryka posiada kolejki wąskotorowej do węgla, wysłodków i błota 910 mtr.

Oświetlenie elektryczne, kotły ogrzewane węglem kamiennym. Fabryka zasilana parą od 4 kotłów par. syst. Fairbairn'a fabr. Fitzner i Gamper, oraz 3 kotłami tegoż syst. fabr. Bormann i Szwede, o pow. ogrzew. 184 m², 7 atm. pracy każdy. W kanale kominowym umieszczony ogrzewacz wody syst. Kablitz'a. Kotły posiadają paleniska wewnętrzne na węgiel.

2 pompy parowe syst. Worthingtona oraz jedna pompa tłokowa podwójna parowa do zasilania kotłów parowych.

1 zbiornik na wodę gorącą 1340 m/m, D x 5600 m/m do zasil. kotła. 1 maszyna parowa (dyfuzyjna) firmy Merke Bromowski 180 HP ze stawidłem Riedera, średnica cylindra 600 m/m skok 700 m/m, ilość obrotów 80. Na wspólnym trzonie tłokowym umieszczony cylinder gazowy do CO2 o D 600 m/m.

1 maszyna parowa (wirówkowa) firmy Orthwein i Karasiński 250 HP o średnicy cylindra 600 m/m, skoku 800 m/m, ze stawidłem Riedera, ilość obrotów 100.

Maszyny parowe 180 i 250 HP. Na pierwszym planie Stanisław Herman. 1925 r.

Na wspólnym trzonie tłokowym umieszczony cylinder powietrzny D 500 m/m.

1 maszyna parowa stojąca fabr. Świderskiego 30 HP o średnicy cylindra 250 m/m i skoku 130 m/m.

1 generator prądu zmiennego firmy A.E.G. 220 v. - 190 amp.

1 dynamomaszyna prądu stałego firmy A.E.G. 220 v. - 90 amp.

1 dynamomaszyna prądu stałego firmy A.E.G. 110 v. - 30 amp.

1 elektromotor firmy A.E.G. 220 v. - 15 amp.

1 elektromotor firmy A.E.G. 110 v. - 7,5 amp.

1 elektromotor firmy A.E.G. 220 v. - 110 amp.

1 elektromotor firmy A.E.G. 220 v. - 45 amp.

2 pompy wodne leżące tłokowe na stacji pomp podające wodę rzeczną do zbiornika w fabryce; wymiary pomp: średn. cylindra 260 x 500 m/m skoku, oraz 1 pompa o średnicy cylindra 225 m/m i skoku 450 m/m.

Wymiary dwóch zbiorników na wodę zimną w fabryce 1 960 x 1 510 x 2 125 i 1 990 x 1 500 x 2 125.

1 kondensator kaskadowy 1800 D x 4500 m/m, z łapaczem wody i rurą barometryczną ze zbiornikiem 2 300 x 1 400 x 1 900 m/m 1 piec wapienny półgeneratorowy o wymiarach 1 620 x 2 500 x 11 250 m/m.

CO2 przechodzi przez płuczkę kaskadową o wymiarach 1 600 D x 4 200 m/m, wapno lasuje się w 4-ch skrzynkach o wymiarach 2 565 x 1 210 x 460 m/m, przechodzi kanałem do 3 mieszadełek z ruchem transmisyjnym o wymiarach 1 200 D x 1 040, 1 200 D x 1 200 m/m i 1 200 D x 1200 m/m, następnie pompą nurkową o średnicy cylindra 140 m/m i skoku 200 m/m podaje się do 3-ch mierniczków, 2-a 810 m/m D x 1 200 m/m i 1; 600 m/m D x 100 m/m.

Wody amonjakalne podają: jedna pompa dwutłokowa o średnicy tłoka 140 m/m i skoku 180 m/m, do zbiornika o wymiarach 1 400 x 1500 x 1000 m/m.

Do wysładzania błotniarki wodę amonjakalną podaje pompa trzytłokowa o średnicy cylindrów 150 m/m i skoku 400 m/m.

Buraki do cukrowni dostarczane są: koleją, 4-ma samochodami z przyczepkami, oraz furmankami do 2-ch spławów kolejowych o wymiarach 24 x 7,5 mtr i 29,8 x 5,2 mtr, oraz do buraczarni o wymiarach 15,8 x 18 mtr. Buraki schodzą kanałem 340 x 580 m/m przez łapacz kamieni do podnośnika ślimakowego 0,7 x 0,9 x 7,25 mtr o 45° pochylenia, następnie do płóczki syst. Pustyńskiego 1,36 x 1,66 x 5 mtr, z płóczki przez ślimak 0,62 x 0,75 x 4,8 mtr, 45° pochylenia do podnośnika kubełkowego łańcuchowego 14 mtr, a następnie na krajalnicę tarczową o średnicy tarczy 2 000 m/m z 16 ramkami trzynożowemi. Krajanka zapomocą przenośnika pasowego 18 mtr dług. (pas gumowy szer 500 m/m szer. x 38 mtr dług. bez końca) podaje się do 14 naczyń dyfuzyjnych o 44 hl pojemności każde o wymiarach: część cylindryczna 1 630 D x 1 470 m/m, całkowita wysokość ze stożkami 2 500 m/m, średnica wylotu górnego 800 m/m, wylotu dolnego 1 090 m/m, wyładowanie dolne, uszczelnienie kiszkami Dauzenberga. Kaloryzatory 10 m² p. o., nagrzewane oparem II działu wyparki.

Woda na dyfuzję z barometrycznej skrzyni podawana pompą tłokową podwójną o średnicy cylindra 230 m/m i skoku 460 m/m.

Ciśnienie na kiszki Dauzenberga przez pompkę tłokową podwójną o średnicy cylindra 30 m/m i skoku 70 m/m.

Wymoczki podawane są zapomocą ślimaka 760 x 800 x 9 000 m/m o pochyleniu 45°, przez podnośnik łańcuchowy kubełkowy 9 mtr wysok. do ślimaka poziomego 600 x 710 x 10 000 m/m, podającego wymoczki do 2-ch pras bygdoskich ewentualnie do wózków kolejki wąskotorowej.

Bateria dyfuzyjna. 1925 r.

Sok z naczyń dyfuzyjnych przez łapacz miazgi 530 m/m D x 979 m/m przechodzi do dwóch mierników soku dyfuzyjnego o wymiarach 1 000 x 1 500 x 2 000 m/m przy normie odciągania około 24 hl. Pompą nurkową o średnicy cylindra 185 m/m i skoku 360 m/m podaje się sok przez 3 zagrzewacze szybkoprądowe z 16-krotną cyrkulacją soku o 25² p. o., ogrzewanych dwa wyparem III działu oraz jeden z I działu na saturację I-ą. Saturacja I-a perjodyczna składa się z 4-ch kotłów o średnicy 1 900 x 7 500 m/m wysok. z barboterami do CO2 oraz wężownicami ogrzewanemi returą lub ostrą parą.

Z saturacji I-ej własnym spadkiem na pompę nurkową podwójną o średn. cylindra 185 m/m i skoku 360 m/m podającą sok na I błotniarki.

Stacja I błotniarek składa się z 5 pras syst. "Kroog'a" 30-ramowych o wym. ram 800 x 800 m/m, następnie własnym spadkiem na cedzidło otwarte (Claritas) 80-ramowe o wym. ram 835 x 728 m/m, i pow. cedz. 96 m², skąd własnym spadkiem na pompę wirową, która ciśnie sok na saturację II.

Saturacja II ciągła składa się z dwóch kotłów po 1 900 D x 4 500 m/m z barboterami do CO2 oraz wężownicami po 5 m² p. o. ogrzewanemi returem lub żywą parą. Z saturacji II własnym spadkiem na pompę nurkową podwójną o średn. cyl. 175 m/m i skoku 360 m/m podającą sok na błotniarki II.

Stacja II błotniarek składa się z 4 błotniarek syst. Kroog'a 30-ramowych o wym. Ram 580 x 580 m/m, następnie własnym spadkiem na pompę wirową o średnicy wylotu 80 m/m, podającą sok do sodowania do kociołków (dwa kociołki 1 330 D x 3 300 m/m), następnie własnym spadkiem na cedzidło 80-ramowe o wym. ram 835 x 728 m/m o pow. cedz. 96 m² oraz z cedzidła własnym spadkiem na pompę wirową, podającą sok przez zagrzewacz szybkoprądowy o pow. ogrzew. 25 m², ogrzewany wyparem I działu, na saturację III.

Saturacja III ciągła składa się z 1 kotła 1 350 D x 3 360 m/m wysok. z barboterem do SO2 oraz z jednego kotła 1 860 D x 5360 m/m z barboterem do SO2 lub CO2 i wężownicą 5 m² pow. ogrzew., ogrzewaną returem lub żywą parą.

Z saturacji własnym spadkiem na pompę nurkową, podwójną o średnicy cylindra 185 x 360 m/m skoku, podającą sok na III błotniarki.

III błotniarki składają się z dwóch błotniarek syst. Kroog'a 30-ramowych o wym. ram 580 x 580, o pow. cedz. 20 m², następnie własnym spadkiem przez cedzidło 80-ramowe (Claritas) o wym. ram 835 x 728 m/m i pow. cedz. 96 m² do skrzynki o wymiarach 1 400 x 1 290 x 2 800 m/m, następnie własnym spadkiem na pompę wirową o średn. wylotu 80 m/m, podająca sok do przekipiacza o 40 m² pow. ogrzew. (ogrzewany oparem "O" działu z Kestnera) o wymiarach 1 110 D x 5 040, z przekipiacza własnym spadkiem na 3 cedzidła (Proksza) 30-ramowe o wymiarach ram 720 x 720 m/m i pow. cedz. po 30 m², z cedzideł własnym spadkiem na pompę wirową o wylocie 80 m/m, podającą sok przez zagrzewacz szybkoprądowy 25 m² p. o., ogrzewany oparem I-działu, na "O" dział Kestnera o wym. 820 x 1 500 D x 9 640 m/m o 100 m² p. o. ogrzewany parą żywą.

Z Kestnera sok przechodzi do I-go działu wyparki, składającego się z 2-ch kotłów 2 440 D x 4 500 m/m wys. i 2 400 D x 4 400 m/m wys. o pow. ogrz. pierwszego kotła 215 m² (1 692 rurki 32/36 x 960 m/m) i drugiego 167 m² p. o. (2 116 rurek 29/33 x 1 150 m/m) ogrzewane ostrą parą returem i oparami z Kestnera. Następnie sok przechodzi do II działu wyparki, składającej się z jednego kotła o średn. 3 000 x 4 600 m/m o pow. ogrzew. 270 m² (2 600 rurek 32/36 x 1 070) ogrzewanej oparem z I-działu.

Z II działu wyparki sok przechodzi do III działu, składającego się z jednego kotła 2 500 D x 4 500 m/m o pow. 167 m² (1 740 rurek 32/36 x 960 m/m), ogrzewanego oparem z II działu. Z III działu przez pompę dwucylindrową o średn. cylindra 125/100 i skoku 300 m/m do dwóch kociołków do siarkowania półgęstego soku o wymiarach 1 330 D x 3 320 m/m, z kociołków na pompę wirową o wylocie 80 m/m, podającą sok przez podgrzewacz szybkoprądowy 15 m² p. o., ogrzewany oparem I działu do skrzynki o wymiar. 1 500 x 1 080 x 1 500 m/m, skąd własnym spadkiem przez dwa Proksza 30-ramowe o wymiarach 720 x 720 m/m i pow. cedz. 30 m² każdy do skrzynki o wym. 1 400 x 1 290 x 2 800 m/m.

Ze skrzynki do IV działu, składającego się z jednego kotła 2 200 D x 4 400 m/m o pow. ogrzew. 150 m² (1 818 rurek 29/33 x 1 060 m/m) ogrzewaną wyparem z II działu.

Z IV-go działu przez pompę jednocylindrową o średn. cylindra 125 m/m i skoku 400 m/m do kociołka o wym. 1 530 m/m D x 3 350 mm wys. z wężownicą 5 m², ogrzewaną oparami II działu. Z kociołka na 3 Proksze 30-ramowe o wym. ram 720 x 720 m/m, i pow. cedz. 30 m² każdy, z Prokszy do 2-ch skrzynek o wymiarach 2 100 x 1 530 x 2 100 m/m z wężownicami (ostra para). Ze skrzynek do warników I produktu o wymiarach 3 000 D x 3 550 m/m z wężownicami o pow. ogrz. 65 m² (ogrzewany returem i ostrą parą) na 300 q cukrzycy, wymiary drugiego warnika 2 925 D x 3 250 m/m, pow. ogrzew. 66 m², wężownica 57,5/63,5 i 56 rurek "Lira" 44/40 m/m, na 250 q cukrzycy ogrz. ostrą parą i returem. Cukrzyca I schodzi do 2-ch mieszadeł po 21,6 hl pojemności użytecznej o wymiarach 2 280 x 1 870 x 5 460.

Cukrownia Trawniki. 1925 r.

Z mieszadeł cukrzyca schodzi rynną do rozdzielacza ślimakowego 600 x 600 x 10 500 m/m, a następnie do 6 wirówek syst. Westona 42"-ch, poruszanych pasami od transmisji. Kryształ dwoma wstrząsaczami (Kreissy) 600 x 800 m/m i 450 x 14 000 m/m przechodzi do ponośnika łańcuchowego 13,25 m wys., podającego cukier na dwa wstrząsadła 600 x 20 000 m/m ogólnej długości, zaopatrzone w sita segregujące kryształ i zrucające kryształ na góry cukrowe o wymiarach 16,3 x 16,1 m. I-y odcinek od cukrzycy I-ej przechodzi do skrzynki 1 200 x 1 000 x 1 000, następnie pompą nurkową o średnicy tłoka 160 m/m i skoku 200 m/m przechodzi do 4-ch skrzynek z rakietami do podgrzewania żywą parą o wymiarach: dwie skrzynki 2 260 x 1 520 x 2 060 m/m, jedna 2 120 x 1 520 x 2 120 m/m oraz jedna 1 580 x 1 530 x 1 580, a następnie do warnika cylindrycznego leżącego na produkt II o wymiarach 3 000 D x 4 000 m/m dług. z elementami Witkowicza o pow. ogrzew. 65 m², pojemność warnika 300 q (ogrzewany oparem I działu, returem i żywą parą). Z warnika cukrzyca II schodzi do 7-miu mieszadeł o pojemności po 300 q i wymiarach 2 200 x 1 690 x 5 400 m/m. Z mieszadła rynną do rozdzielacza 600 x 600 x 7 500 m/m a następnie do 3 wirówek Westona 42" z ruchem pasowym.

II produkt z wirówek schodzi do ślimaka 300 x 400 x 3 940, a następnie do 2-ch klarownic 1 120 D x 1 500 z mieszadełkami i rakietami (żywa para). Klarówka podaje się pompą tłokową o średn. cyl. 140 m/m i skoku 200 m/m do zbiornika o wymiarach 1 080 m/m D x 2 990 m/m, a następnie własnym spadkiem na saturację II-gą.

Odciek II od cukrzycy I-ej schodzi do skrzynki 1 200 x 1 000 x 1 000 m/m, a następnie pompą nurkową o średn. cyl. 160 m/m i skoku 200 m/m przechodzi do Claritasa po I-ej saturacji. Odciek od II-ej cukrzycy (melas) przechodzi do skrzynki 1 200 x 1 000 x 1 000 m/m skąd jedną popmpą tłokową 110 D x 150 x m/m skok oraz jedną pompą tłokową 130 D x 420 m/m, skoku przechodzi do 3 zbiorników na melas o wymiarach: dwa zbiorniki 7 000 D x 5 500 m/m, oraz jeden 11 000 D x 5 500 m/m wys.

Oddział kostki prasowanej.

Kryształ biały doprowadza się do zbiornika (klarownicy) z mieszadłem Furowicz o wymiar. 1 100 D x 1 700 m/m z wężownicą, ogrzewaną returem, i następnie po rozpuszczeniu własnym spadkiem syrop schodzi na pompę wirową o średn. wylotu 80 m/m. Pompa podaje syrop do zbiornika 1 300 x 1 300 x 2 000 m/m, następnie własnym spadkiem syrop przechodzi przez cedzidło Proksza 30-ramowe o wymiarze ram 720 x 720 m/m do dwóch zbiorników o wym. 1 500 x 1 700 x 2 000 m/m i 2 000 x 2 000 x 2 000 m/m, a następnie do warnika rafinadowego o wym. 2 500 D x 3 000 m/m o pow. ogrzew. 40 m², ogrzewany parą ostrą

Cukrzyca rafinadowa schodzi z warnika do 2-ch mieszadeł o wym.1 600 x 1 500 x 4 000 m/m i 1 800 x 1 400 x 5 000 m/m, skąd ślimakiem poziomym 360 x 450 x 10 mtr do rozdzielacza 590 x 600 x 3 500 m/m a następnie do 2-ch wirówek syst. Westona 42"-wych i z pomocą ślimaka rozdzielczego 380 x 340 x 12 300 m/m do 3 prasek Pzillasa

Laski kostkowe z pras przewozi się kolejką do 5-ciu suszarni 1 100 x 1 800 x 11 000 m/m.

Powietrze do suszarni ogrzewane jest kaloryferem o 200 m² pow. ogrzew., następnie zapomocą wentylatora wtłaczane jest do suszarni, skąd drugi wentylator wyciąga wilgotne powietrze. Laski kostkowe po wysuszeniu przewozi się kolejką do dwóch rębaczy.

Odciek I z wirówek rafinadowych schodzi do zbiornika 1 450 D x 1 350, następnie pompa tłokowa o średn. tłoka 80 m/m i skoku 150 m/m tłoczy na klarownicę. Na zabiał rozpuszcza się odpadki rafinady w klarownicy, następnie pompą tłokową o średnicy tłoka 80 m/m i skoku 150 m/m podaje się do zbiornika 1 500 D x 850 m², następnie przez Proksza 30-ramowego o wym. ram 720 x 720 m/m do zbiornika zabiałowego o wym. 650 D x 910 m/m.
Cukrownia Trawniki


Napisz do mnie aktualizacja:
12.01.2006
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony